Dualarda buluşmak dileğiyle...

Her Güne Bir Dua - Kırk Gün Kırk Dua


Dualarımızı sıralamadan evvel  kırk sayısının neden dinimizde önemli bir yer arzettiğini açıklamak istiyorum. Kırk sayısı çokluk ve bereketi ifade eder. Ayrıca işlenen bir fiil kırk gün boyunca tekrar edilirse insanın fıtratı haline gelir ve bu fiili sürdürmesi daha kolay bir hal alır. Yani bir kimsenin bir işi yapmaya alışkanlık kazanması bu süreçte gerçekleşir. İçinde kırk geçen makaleleri bu yüzden "Her güne bir.." şeklinde yayınlıyorum. Kırk gün düzenli olarak dua eden kardeşlerimin inşaAllah bunu alışkanlık haline getirip 41. günden itibaren de bu alışkanlığı sürdürmesini ümit ediyorum. Buradaki dualara ek olarak dilerseniz Haftanın Günlerine Göre Dualar ve Zikirler başlıklı konumuza da göz atabilirsiniz.


Her Güne Bir Dua - Kırk Gün Kırk Dua


1. GÜN

Ey Merhametlilerin en Merhametlisi! Ey Tövbeleri kabul eden ve dualara icabet eden Rabbimiz! Sana yöneldik. Efendimizi şefaatçi yapıyor, ellerimizi O'nun mübarek ellerinin altında tutuyor ve istediklerimizi böylece istiyoruz. Ey Rabbimiz! Ettiklerimize binlerce kez tevbeler olsun. Günahımız çoktur ama, senin  rahmetin de her şeyi aşkındır, her şeyi kuşatmıştır.Rahmetin gazabını geçmiştir.Bize rahmetinle muamele eyle. Ey Rabbimiz! Bazı yüzlerin ağarıp, bazı yüzlerin kararacağı bir günde;  bizi yüzleri ak, gönülleri pak olan, sevgili resulünün bayrağı altında toplanan mesut insanlar zümresine kat. O'nun yanında cennete girmeyi, mübarek cemalini görmeyi, Senin dostlarına kom olmayı ve en büyük makam olan rızana ulaşmayı nasib eyle...

2. GÜN
Ey Rabbimiz! Mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Bütün hayırlar, iyilikler senin elindedir. Sen her şeye Kadirsin, Sen lütfedensin, bize dünyada ve ahirette iyilikler ver. Ey Rabbimiz! Bizim kalplerimize ve çocuklarımızın kalplerine İslam nurunu , Kuran hidayetini bahşeyle. Bütün soyumuzu İslam'a ve Kurana bağlı insanlar eyle. Hepimizi müslüman olarak yaşat. Bizi dünya ve ahiret mutluluğuna nail eyle. Ey Rabbimiz! Habibin Muhammed Mustafa (sav) yüzü suyu hürmetine, müslümanların kalplerindeki her türlü ayrılık tohumlarını gider. Bizi ashabı kiram gibi birbirlerine dost ve birbirleri için yaşayan insanlar eyle.

3. GÜN
Ey Rabbimiz! Sen Selamsın, selamet te ancak seninledir. Efendimiz Muhammed Mustafa'ya rahmet et. Öyle bir rahmet et ki; o rahmetinle; bizi bütün korku ve belalardan kurtar. Bütün ihtiyaçlarımızı gider, günahlarımızı temizle, bizi katındaki en yüce derecelere çıkar. O rahmetin hürmetine hayatta iken de öldükten sonra da düşünülebilecek bütün hayırların en yücesine ulaştır. Ey Rabbimiz! Nesillerimize inayet eyle, onların imdadına koşmayı bize nasip eyle. Kalbi gönlü kırıkların, ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşmayı bizlere nasip eyle. Kalplerimizi, ayaklarımızı kaydırma.

4. GÜN
Ey Rabbimiz! Senden ah-u efgan edip Sana dua dua yalvaran, Sana karşı saygı ile dopdolu olan ve Senin yoluna yönelen kalpler istiyoruz. Nefislerimize takva bahşeyle ve onları temizle. Ey Rabbimiz! Hatalarımızı kar ve dolu suyu ile yıka. Kalplerimizi günahlardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle ve bizimle günahlarımızın arasını doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır. Ey Rabbimiz! Senden dünya ve ahirette afiyet ve bizden şerri uzaklaştırmanı dileriz. Alem-i İslamı ve bütün insanlığı arzi ve semavi afetlerden koru. Ey Rabbimiz! Gücümüzün zayıflığını, çaremizin azlığını ve insanlarca önemsenmeyişimizi sana şikayet ediyoruz. Bizi kendi gözümüzde küçük, insanların gözünde büyük eyle.

5. GÜN
Ey Rabbimiz! Senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennet ve Cemal'inle şereflenmeyi ve cehennemden kurtuluşu dileriz. Ey Rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiyor, nefislerimizin kötülüklerinden Sana sığınıyoruz. Ey Rabbimiz! Bizi yücelt, eksiğimizi gediğimizi gider, bize rızık ihsan et, bizi salih amellere, güzel ahlaka ilet. Zira salih olanına sen ulaştırır., kötülerinden de ancak sen alıkorsun.

6. GÜN
Ey Rabbimiz! Ciddiyetimizi, şakamızı, zulmümüzü ve haksızlıklarımızı, hatamızı, kastımızı mağfiret buyur. İtiraf ediyoruz ki bu kusurların hepsi bizde vardır, ihsan ettiğim nimetlerin bereketinden bizi mahrum etme, mahrum ettiklerinle de imtihan etme. Ey Rabbimiz! Bizi, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana çok şükreden, Sana çok itaat eden, Sana karşı içi saygı ve huşu ile dopdolu olan, dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden insanlar eyle.

7. GÜN
Ey Rabbimiz! Her işimizde esas olması itibariyle dinimizi ıslah et. İçinde geçimimiz olan dünyayı ıslah buyur. Döneceğimiz yer olan ahiretimiz ıslah et. Hayatı her türlü hayırları artırmamıza vesile kıl. Ölümü de her türlü şerlerden kurtulup rahat etmemize vesile yap. Ey Rabbimiz! Sana güzelce ibadet etmeyi istiyor, Senden doğru yolda azim ve sadık diller, selim kalpler dileniyoruz. Dillerimizdeki düğümleri çöz, onları güçlendir ve onlara istikamet ver. İçimizdeki kinleri, nefretleri ve hasetleri sök al.

8. GÜN
Ey Rabbimiz! Senden hayırlı işler yapmayı, kötülükleri terk etmeyi, fakiri sevmeyi, bizi bağışlamanı, bize merhamet etmeni ve insanların fitnesini murat buyurduğunda fitnelere düşmeden bizi vefat ettirmeni dileriz. Ey Rabbimiz! Senden; Senin sevmeni, Senin sevdiklerinin sevgisini ve bizi Senin sevgine ulaştıracak amellerin sevgisini dileriz. Sende tertemiz bir hayat, dosdoğru bir ölüm, rezil etmeyen ve ayıpların sayılıp dökülmediği bir dönüş istiyoruz. Ey Rabbimiz! Senden hidayet, takva, afiyet ve zenginlik istiyoruz. Bize talihsiz ve nankör olmayan, şirkten arınmış, tertemiz kalpler lütfeyle.

9. GÜN
Ey Rabbimiz! Bize korkudan öyle bir pay ayır ki; bu Sana karşı işlenecek günahlarla bizim aramızda bir engel olsun. İtaatinden öyle bir nasip ver ki; o biz cennetinE ulaştırsın. Yakininden öyle bir hisse lütfet ki; dünyevi musibetlere tahammül kolaylaşsın. Ey Rabbimiz! Sağ olduğumuzu müddetçe; kulaklarımızdan, gözlerimizden, kuvvetimizden istifade etmemizi nasip et. Aynı şeyi bizden sonra gelecek olan neslimize de nasip et. Ey Rabbimiz! Bizi; azgın ve mütecavizlere karşı muzaffer kıl. İntikamımızı bize zulmedenlerden al, merhametsizleri bize musallat etme. Bize dini musibet verme. Dünyayı ne asıl gayemiz kıl ne de ilmimizin son hedefi.

10. GÜN
Ey Rabbimiz! Düşmanlarımızı ve bizi düşman görenlerin birliğini boz, onların cemaatlerini paramparça eyle, içlerine ayrılık tohumları saç. Birbirlerine karşı kin ve nefret hislerini kamçıla, kurmuş oldukları oyunları ve komploları başlarına geçir. İslam düşmanlarını, bizi düşman ilan edenleri, senin düşmanlarını ve Kur'an düşmanlarını kör, sağır ve dilsiz eyle. Ey Rabbimiz! Bize hile yapanları ve yapmayı düşünenleri, bize komplo kuranları ve kuracak olanları, düşmanlık yapanları ve yapacak olanları, aldatanları ve aldatarak hile yapacak olanları Sana havale ediyoruz.

11. GÜN
Ey Rabbimiz! Bizim, iman ve Kur'an hizmetindeki kardeşlerimizin; istediğimiz ve istemediğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün ihtiyaçlarımızı gider. Bütün belaları bizden sav. Dünyanın her yerindeki Senin rızan için hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihsan-ı etemme muvaffak eyle.

12. GÜN
Ey Rabbimiz! Bütün günahlarımızı küçüğünü - büyüğünü, evvelini-ahirini, açığını - gizlisini bağışla. Bize merhamet et, kırığımızı - döküğümüzü sar ve bizi yücelt. Ey Rabbimiz! Kusurlarımızı affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetme anına kadar bizi emanetinde emin kıl. Bizleri cennet ve Cemalinle şerefyab ve serfiraz eyle. Ey Rabbimiz! Biz Muhammed(sav) ümmetinin dağınıklığını gider, bize birlik ve dirlik ver. Kalplerimizi birbirine ısındır, bizleri birbirimize sevdir, bizden bütün şerleri ve zararları uzaklaştır. Ey Rabbimiz! Bizi idare edenleri hidayete erdir, vatanımız ve insanlarımız için yapmak istedikleri iyi şeylerde onlara yardımcı ol.

13. GÜN
Ey Rabbimiz! Ömrümüzün en hayırlı anının son anımız, amelimizin en hayırlısını son amelimiz ve günlerimizin en hayırlısını ise sana kavuştuğumuz gün kıl. Ey Rabbimiz! Bizi senin rızana ulaştıracak amellerle muvaffak kıl. Ey Rabbimiz! Gafletten, küfürden, fısktan, muhalefet ediği düşmanlık çıkarmaktan, başkaları duysun ve görsün diye bir şey yapmaktan sana sığınırız.

14. GÜN
Ey Rabbimiz! Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alaca hastalığından ve her türlü kötü hastalıklardan, nimetinin zevalinden, afiyetinin değişmesinden, azabının ansızın gelip çatmasından sana sığınırız. Ey Rabbimiz! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve icabet edilmeyen duadan sana sığınırız. Ey Rabbimiz! İşlediğimiz ve işlemediğimiz amellerin şerrinden, bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerin şerrinden sana sığınırız.

15. GÜN
Ey Rabbimiz! Ey Rabbimiz! Enkaz altında kalmaktan, yukarıdan yuvarlanmak ve düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, trafik kazalarından, her türlü kaza ve belalardan, yılan, akrep vb. şeylerle sokulmuş olarak ölmekten ve ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırız. Ey Rabbimiz! Huyların, amellerin, arzuların kötülerinden, düşmanın galebesinden ve kulların başımıza gelen kötü şeylerden dolayı sevinmesinden sana sığınırız.

16. GÜN
Ey Rabbimiz! Üzüntüden, kederden, cimrilikten, açlıktan, hıyanetten sana sığınırız. Bize kendimizi bulmayı ilham et, b,z, nefislerimizin şerlerinde koru. Ey Rabbimiz! Bizi fitne-i nisadan koru. Ey Rabbimiz! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma, bizi affet, lütfunla kusurlarımız bağışla, bize merhamet et. Bizim yardımcımız Sensin, kafir topluluklara karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz! Bizi dini ve dünyevi fitnelerden ve ahir zaman fitnesinden Mesih-i deccal'ın ve Süfyan'ın fitnesinin şerrinden, dinsizlerin tecavüzünden, münafıkların şerrinden, fasıkların fitnesinden koru.

17. GÜN
Ey Rabbimiz! Bizi delaletten, bid'atlardan, belalardan, kötülüğe sevk eden nefsin şerrinden koru. Bizi bir an olsun nefsimizle baş başa bırakma. Ey Rabbimiz! Bizi kabir azabından, kıyamet günü azabından, cehennem azabından ve kahrının azabından koru. Ey Rabbimiz! Bizi gösterişten, başkaları duysun ve görsün diye ibadet etmekten, ameline güvenmekten ve övünmekten koru. Ey Rabbimiz! Bizi ana - babamızı, iman ve Kur'an hizmetinde çalışan bütün kardeşlerimizi, eşlerimizi, çocuklarımızı, mü'min dostlarımızı, akrabalarımızı, ecdadımızı ve ahirete intikal eden bütün mü'min ve müslümanları cehennem azabında koru. Affına sığınıyoruz. Bizi her türlü şer, fitne ve azaptan kurtar! fazlınla ikram eyle. Bütün günahlarımızı bağışla. Ayıplarımızı setreyle.

18. GÜN
Ey Rabbimiz! Nefislerimize zulmettik, sana isyan ettik, eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan dünyada da ahirette de kaybedenlerden oluruz. Bizi hüsrana uğrayanlardan eylem. Şeytanın kalbimize girip saptırmasına fırsat verme. Ey Rabbimiz! Bizi İslam'dan ve Kur'andan ayırma. Bizi daima sırat-ı müstakimde tut. İslâm nurunu söndürmek isteyenlere fırsat verme. Bizim yüzümüzden İnsanları helak etme.

19. GÜN
ALLAH'ım! Senden hayırlı işler yapmayı, kötülükleri terk etmeyi, fakirleri sevmeyi, bizi bağışlamanı, bize merhamet etmeni ve fitnelere düşmemeyi dileriz. Senden Senin sevmeni, Senin sevdiklerinin sevgisini ve bizi Senin sevgine yaklaştıracak amelin sevgisini dileriz.

20. GÜN
ALLAH'ım! Göz ve kulaklarımızdan bizi faydalandır ve ölünceye kadar onları sağlıklı eyle. Bize zulmedenlere karşı yardım ihsan eyle ve bize zulmedenlere de hidayet nasip eyle. ALLAH'ım Ey varlığıyla varlığımızı ışıklandıran, gözlerimize nurlar serpip, bizleri nefsani karanlıklardan kurtaran Rahmeti Sonsuz! Eğer Senin kâinatı aydınlatan bu ezeli ışığın olmasaydı, bizler hiçbir şeyi doğru göremez ve hiçbir isabetli hükme varamazdık. Biz hepimiz Senin inayetinle varlığa erdik, Senin bildirdiklerinle gerçeği öğrendik. Eğer lütfedip de varlığını ruhlarımıza duyurmasaydın nereden Seni bilecek, nereden itminana erecektik?
...devamı(21 - 40. gün duaları)


Dualarınızı bekliyorum. Dua etmek gibi bir nimetten mahrum olmamak temennisiyle...

2 yorum:

  1. SELAMUN ALEYKÜM ALLAH C.C EMSALİNİZİ ÇOĞALTSIN SİZLERİ BİZE BİZLERİ SİZE BAĞIŞLASIN BÜTÜN EMEĞİ GEÇENLERİ İKİ CİHANDA MUTLU BAHTİYAR KILSIN. (AMİN)

    YanıtlaSil
  2. çok güzel bi paylaşım, her güne bir dua 40 günlük die biliyorum devamnı da yayınlayabilir misiniz acaba?

    YanıtlaSil

Lütfen yalnızca konu ile ilgili yorumlar yazınız. Yazının konusu dışında iletmek veya sormak istedikleriniz varsa iletişim formunu kullanın.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır. İsimsiz yorumlar artık yayınlanmayacaktır.