Dualarda buluşmak dileğiyle...

Ascii Kodları, Ascii Art, Ascii Mesajlar

ascii kodları, ascii Art, ascii mesajlar, ascii sembolleri, ascii significato, ascii signature, ascii signature files, ascii signature designs, image to ascii converter,ascii kodları nasıl kullanılır, ascii kodları nasıl yazılır, ascii kodları resmi, ascii kod tablosuuuu, ascii kodları türkçe, ascii kodları nedir, ascii kodu, ascii kodları listesi

Ascii kodları ile alt tuşunu kullanarak aşağıdaki karakterleri yazabilirsiniz.

Eğer kod ile eşleşen yazı çıkmazsa rakamın başına sıfır koyarak tekrar deneyiniz. Örneğin Alt+112 yerine Alt+0112 kombinasyonunu kullanın. Şapkalı harfleri klavye kısayolları ile oluşturuken  önce Sift ve 3 tuşauna basamanız daha sonra elinizi çekip ilgili harfe basmanız gerkmektedir.


Simge Ascii Kodu Kısayolu Özel Adı
Alt+1 Yok Gülen yüz
Alt+2 Yok Gülen yüz
Alt+3 Yok Kalp
Alt+4 Yok Kupa
Alt+5 Yok Sinek
Alt+6 Yok Vale
Alt+7 Yok Daire
Alt+8 Yok Çerçeve
Alt+9 Yok Fasulye
Alt+10 Yok Kesik çember
Alt+11 Yok Erkek
Alt+12 Yok Dişi
Alt+13 Yok Nota
Alt+14 Yok Nota
Alt+15 Yok Güneş
Alt+16 Yok Sonraki
Alt+17 Yok Önceki
Alt+18 Yok Ok
Alt+19 Yok Çift ünlem
Alt+20 Yok Satır sonu
§ Alt+21 Yok SS
Alt+22 Yok
Alt+23 Yok Çift yönlü ok
Alt+24 Yok Yukarı ok
Alt+25 Yok Aşağı ok
Alt+26 Yok Sağ ok
Alt+27 Yok Sol ok
Alt+28 Yok
Alt+29 Yok Çift yönlü ok
Alt+30 Yok Yukarı üçgen
Alt+31 Yok Aşağı üçgen
 (boşluk) Alt+32 Space tuşu
! Alt+33 Shift+1 Ünlem
" Alt+34

# simgesi Alt+35 Alt Gr+3 Kare / Plus
$ simgesi Alt+36 Alt Gr+4 Dolar
% simgesi Alt+37 Shift+5 Yüzde
& simgesi Alt+38 Shift+6 ile
 simgesi Alt+39 Shift+2 Tek tırnak
( simgesi Alt+40 Shift+8 Sol parantez
) simgesi ALT+041   Shift+9 Sağ parantez
* simgesi ALT+042   Numpad Yıldız / Çarpma işareti
 + simgesi ALT+043   Numpad Artı
, simgesi ALT+044   Var Virgül
#AD? ALT+045   Numpad Tire
. simgesi ALT+046   Var Nokta
/ simgesi ALT+047   Numpad Sağ taksim/sılaş
0 rakamı ALT+048   Numpad Sıfır
1 rakamı ALT+049   Numpad Bir
2 rakamı ALT+050   Numpad İki
3 rakamı ALT+051   Numpad Üç
4 rakamı ALT+052   Numpad Dört
5 rakamı ALT+053   Numpad Beş
6 rakamı ALT+054   Numpad Altı
7 rakamı ALT+055   Numpad Yedi
8 rakamı ALT+056   Numpad Sekiz
9 rakamı ALT+057   Numpad Dokuz
: simgesi ALT+058   Var İki nokta
; simgesi ALT+059   Var Noktalı virgül
< simgesi ALT+060   Var Sol ok
#AD? ALT+061   Shift+0 Eşittir
> simgesi ALT+062   Var Sağ ok
? simgesi ALT+063   Shift+* Soru İşareti
  @  simgesi ALT+064   Alt Gr+Q Mail (at) işareti
  A  harfi ALT+065   Var
  B  harfi ALT+066   Var
  C  harfi ALT+067   Var
  D  harfi ALT+068   Var
  E  harfi ALT+069   Var
  F  harfi ALT+070   Var
  G  harfi ALT+071   Var
  H  harfi ALT+072   Var
  I  harfi ALT+073   Var
  J  harfi ALT+074   Var
  K  harfi ALT+075   Var
  L  harfi ALT+076   Var
  M  harfi ALT+077   Var
  N  harfi ALT+078   Var
  O  harfi ALT+079   Var
  P  harfi ALT+080   Var
  Q  harfi ALT+081   Var
  R  harfi ALT+082   Var
  S  harfi ALT+083   Var
  T  harfi ALT+084   Var
  U  harfi ALT+085   Var
  V  harfi ALT+086   Var
  W  harfi ALT+087   Var
  X  harfi ALT+088   Var
  Y  harfi ALT+089   Var
  Z  harfi ALT+090   Var
  [  simgesi ALT+091   Alt Gr+8
  \  simgesi ALT+092   Shift+7
  ]  simgesi ALT+093   Alt Gr+9
  ^  simgesi ALT+094   Shift+3
_ simgesi ALT+095   Shift+-
` simgesi ALT+096   Kesme
  a  harfi ALT+097   Var
  b  harfi ALT+098   Var
  c  harfi ALT+099   Var
  d  harfi ALT+0100   Var
  e  harfi ALT+0101   Var
  f  harfi ALT+0102   Var
  g  harfi ALT+0103   Var
  h  harfi ALT+0104   Var
  i  harfi ALT+0105   Var
  j  harfi ALT+0106   Var
  k  harfi ALT+0107   Var
  l  harfi ALT+0108   Var
  m  harfi ALT+0109   Var
  n  harfi ALT+0110   Var
  o  harfi ALT+0111   Var
  p  harfi ALT+0112   Var
  q  harfi ALT+0113   Var
  r  harfi ALT+0114   Var
  s  harfi ALT+0115   Var
  t  harfi ALT+0116   Var
  u  harfi ALT+0117   Var
  v  harfi ALT+0118   Var
  w  harfi ALT+0119   Var
x  harfi ALT+0120   Var
y  harfi ALT+0121   Var
z  harfi ALT+0122   Var
  {  simgesi ALT+0123   Alt Gr+7 Sol parantez
  |  simgesi ALT+0124   Alt Gr+< veya  Alt Gr+- Dikey çizgi işareti / Dik kesme / Veya işareti
  }  simgesi ALT+0125   Alt Gr+9 Sağ parantez
  ~  simgesi ALT+0126   Yok Benzer
    simgesi ALT+0127   Yok Kare
  €  simgesi ALT+0128   Yok Euro
  �  simgesi ALT+0129   Yok Kupa Soru işareti
‚ simgesi ALT+0130   Yok Virgül
  ƒ  simgesi ALT+0131   Yok Fonksiyon
  „  simgesi ALT+0132   Yok Alt tırnak
…  simgesi ALT+0133   Yok Üç nokta
  †  simgesi ALT+0134   Yok Haç / Çarmıh
  ‡  simgesi ALT+0135   Yok Çit
  ˆ  simgesi ALT+0136   Shift+3 Şapka
  ‰  simgesi ALT+0137   Yok Binde
  Š  simgesi ALT+0138   Yok Şapkalı S
  ‹  simgesi ALT+0139   Yok Sol ok
  Œ  simgesi ALT+0140   Yok OE
ı  simgesi ALT+141   Yok
Ä  simgesi ALT+142   Yok Noktalı A
Å  simgesi ALT+143   Yok Şapkalı A
É  simgesi ALT+0144   Yok Şapkalı E
  ‘  simgesi ALT+0145   Yok Kesme
  ’  simgesi ALT+0146   Shift+2 Kesme
  “  simgesi ALT+0147   Var Tırnak
  ”  simgesi ALT+0148   Var Tırnak
  •  simgesi ALT+0149   Yok Daire
  –  simgesi ALT+0150   Yok Uzun çizgi
  —  simgesi ALT+0151   Yok Uzun çizgi
  ˜  simgesi ALT+0152   Yok Tırnak
  ™  simgesi ALT+0153   Yok Türk Malı
  š  simgesi ALT+0154   Yok Şapkalı S
  ›  simgesi ALT+0155   Yok Sağ ok
  œ  simgesi ALT+0156   Yok oe
Ø  simgesi ALT+157   Yok Giriş yasak
  Ş  harfi ALT+0158   Yok
  Ÿ  simgesi ALT+0159   Yok Noktalı Y
   simgesi ALT+0160   Yok Özel boşluk
  ¡  simgesi ALT+0161   Yok
  ¢  simgesi ALT+0162   Yok
  £  simgesi ALT+0163   Yok Pound (2,5-3TL)
  ¤  simgesi ALT+0164   Yok
  ¥  simgesi ALT+0165   Yok Çizgili Y
  ¦  simgesi ALT+0166   Yok
  §  simgesi ALT+0167   Yok
  ¨  simgesi ALT+0168   Yok
  ©  simgesi ALT+0169   Yok Copright
  ª  simgesi ALT+0170   Yok
  «  simgesi ALT+0171   Yok Sol viraj
  ¬  simgesi ALT+0172   Yok
  ­  simgesi ALT+0173   Yok Tire
  ®  simgesi ALT+0174   Yok Right
  ¯  simgesi ALT+0175   Yok Uzun üst çizgi
  °  simgesi ALT+0176   Yok Derece/Santigrat/Celcius
  ±  simgesi ALT+0177   Yok Yaklaşık sapma
  ²  simgesi ALT+0178   Yok Üs Kare
  ³  simgesi ALT+0179   Yok Üs küp
  ´  simgesi ALT+0180   Yok Kesme
  µ  simgesi ALT+0181   Yok Mikro
  ¶  simgesi ALT+0182   Yok Satır sonu
  ·  simgesi ALT+0183   Yok Nokta
  ¸  simgesi ALT+0184   Yok Hareke
  ¹  simgesi ALT+0185   Yok
  º  simgesi ALT+0186   Yok Üs sıfır
  »  simgesi ALT+0187   Yok Sağ viraj
  ¼  simgesi ALT+0188   Yok Çeyrek
  ½  simgesi ALT+0189   Yok Yarım
  ¾  simgesi ALT+0190   Yok Üç çeyrek
  ¿  simgesi ALT+0191   Yok Ters soru işareti
  À  simgesi ALT+0192   Yok
  Á  simgesi ALT+0193   Yok
    simgesi ALT+0194   Shift+3 ve A Şapkalı A
  à simgesi ALT+0195   Yok
  Ä  simgesi ALT+0196   Yok
  Å  simgesi ALT+0197   Yok
  Æ  simgesi ALT+0198   Yok
  Ç  simgesi ALT+0199   Yok
  È  simgesi ALT+0200   Yok
  É  simgesi ALT+0201   Yok
  Ê  simgesi ALT+0202   Shift+3 ve E Şapkalı E
  Ë  simgesi ALT+0203   Yok
  Ì  simgesi ALT+0204   Yok
  Í  simgesi ALT+0205   Yok
  Π simgesi ALT+0206   Shift+3 ve I Şapkalı I
  Ï  simgesi ALT+0207   Yok
  Ğ  simgesi ALT+0208   Yok
  Ñ  simgesi ALT+0209   Yok
  Ò  simgesi ALT+0210   Yok
  Ó  simgesi ALT+0211   Yok
  Ô  simgesi ALT+0212   Shift+3 ve O Şapkalı O
  Õ  simgesi ALT+0213   Yok
  Ö  simgesi ALT+0214   Yok
  ×  simgesi ALT+0215   Yok Küçük çarpı
  Ø  simgesi ALT+0216   Yok Boş küme
  Ù  simgesi ALT+0217   Yok
  Ú  simgesi ALT+0218   Yok
  Û  simgesi ALT+0219   Shift+3 ve U Şapkalı U
  Ü  simgesi ALT+0220   Yok
  İ  simgesi ALT+0221   Yok
  Ş  simgesi ALT+0222   Yok
  ß  simgesi ALT+0223   Yok Beta
  à  simgesi ALT+0224   Yok
  á  simgesi ALT+0225   Yok
  â  simgesi ALT+0226   Shift+3 ve a Şapkalı a
  ã  simgesi ALT+0227   Yok
  ä  simgesi ALT+0228   Yok
  å  simgesi ALT+0229   Yok
  æ  simgesi ALT+0230   Yok
  ç  simgesi ALT+0231   Yok
  è  simgesi ALT+0232   Yok
  é  simgesi ALT+0233   Yok
  ê  simgesi ALT+0234   Shift+3 ve e Şapkalı e
  ë  simgesi ALT+0235   Yok
  ì  simgesi ALT+0236   Yok
  í  simgesi ALT+0237   Yok
  î  simgesi ALT+0238   Shift+3 ve ı Şapkalı ı
  ï  simgesi ALT+0239   Yok
  ğ  simgesi ALT+0240   Yok
  ñ  simgesi ALT+0241   Yok
  ò  simgesi ALT+0242   Yok
  ó  simgesi ALT+0243   Yok
  ô  simgesi ALT+0244   Shift+3 ve o Şapkalı o
  õ  simgesi ALT+0245   Yok
  ö  simgesi ALT+0246   Var
  ÷  simgesi ALT+0247   Yok Bölü
  ø  simgesi ALT+0248   Yok Boş küme
  ù  simgesi ALT+0249   Yok
  ú  simgesi ALT+0250   Yok
  û  simgesi ALT+0251   Shift+3+u Şapkalı u
  ü  simgesi ALT+0252   Var
  ı  simgesi ALT+0253   Yok
  ş  simgesi ALT+0254   Var
 ÿ  simgesi ALT+0255   Yok

Ascii kodları ile kare ve dikdörtgen yapma
Köşeler için 187,188,200,201 nolu Ascii karakterlerini, yatay çizgi için 205 karakterini, dikey çizgi için 124 karakterini (dikey şeritli çizgi için 166) kullanabilirsiniz
Eğer resimlerinizi, fotoğraflarınızı siyah beyaz ascii koda dönüştürmek isterseniz aşağıdaki siteyi tavsiye ederim.
http://www.glassgiant.com/ascii/


Eğer ascci kodları içeren bu tabloda herhangi bir yanlışlık varsa lütfen yorum bırakın.

1 yorum:

  1. başarılı burada kullanndım http://www.istanbulcilingirevi.com/

    YanıtlaSil

Lütfen yalnızca konu ile ilgili yorumlar yazınız. Yazının konusu dışında iletmek veya sormak istedikleriniz varsa iletişim formunu kullanın.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır. İsimsiz yorumlar artık yayınlanmayacaktır.