Dualarda buluşmak dileğiyle...

Darul Kitap İslam Ansiklopedisi v2

    "Darul Kitap nedir?" : DarulKitap İslam Ansiklopedisi v2 resmi sitesindeki kitapların yaklaşık yüzde doksanını barındırıyor. 2. sürümünde 300 kitap daha eklenmiş ve bazı hatalar giderilmiş. Ansiklopedi kitapların html dosyalarının birleştirilmesi ile (chm şeklinde) oluşturulmuş.
    DarulKitap Ansiklopedisi İslami eserlerin büyük bir kısmını bünyesinde barındırıyor. Özellikle yurtdışında yaşayan dolayısı ile bu eserleri satın alma imkanı dahi olmayan kardeşlerimizin çok işine yarayacaktır.
Darul Kitap İslam Ansiklopedisinde ana başlıklar şu şekilde:
"Kuran, Hadis, Akaid, Fıkıh, Tarih, Muhtelif, Külliyatlar" . Kuran ile ilgili kitapları ve meal kitaplığını da bu eser içerisinde bulabilirsiniz. Darul Kıtap Ansiklopedisi çok kapsamlı bir islami kitap arşividir. Darulkitap indirerek tek tek dini ekitap arama derdinden büyük ölçüde kurtulacaksınız. Arayıp ta bulamadığınız dini e kitapların bir çoğunu bu eserde bulabilirsiniz. Darulkitap sitesine giremiyorum diyorsanız dns ayarı filan uğraşmanıza gerek yok.Zaten dns değişince sakıncalı siteler de açılıyor, bu yüzden tavsiye etmiyorum. Skydrive dan 3 parça halinde yüksek hızda indirebilirsiniz. İndirdikten sonra internet bağlantınız olmasa dahi (çevrim dışı) kitapları okuyabilirsiniz. DarulKitap ta öncelikli olarak okumanız gereken eserlere buradan bakabilirisiniz. Darül Kitaptaki kitapların listesi ecmain blog tarafından "Abby Fine Reader" yardımıyla hazırlanmıştır. Darul kitap android sistemlerde kullanmak için tasarlanmamış. Darul kitaptaki kitapların bir kısmını içeren android uygulamasına buradan bakabilirsiniz. bu konuda  Bu sayfaya yorum bırakarak, sizin gibi bu kitaplara ihtiyacı olan başka müslümanların da bu eserlere ulaşmasını sağlayacağınızı lütfen unutmayın.

NOT: Arşivde Ehli Sünnet dışı olan müelliflerin kitapları da var. Bu isimleri bilmeyen kişiler ise kitapları okumadan önce yazar hakkında araştırma yapsınlar. Bildiğiniz isimleri bize iletirseniz konuya eklenecektir. Bize buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili Kelimeler

darulkitap indir, darulkitap oku, darul kitap, darulkitap ansiklopedisi, darulkitap islam ansiklopedisiDARULKİTAP KİTAP LİSTESİ (Bu arşivde 900-1000 küsür İslami eser bulunmaktadır)

KURAN

Kur'an Öğretimi
Tecvid Öğretimi - Necmettin Uzun
Kur'an Arapça Metni
Kur'an Latin Alfabesi

▬Kur'an ile başlayan kitaplar
    Kur'an Dili ve Retoriği
    Kur'an İlimleri
    Kur'an İlimleri ve Tefsir Istılahları
    Kur'an İlimleri-Sabuni
    Kur'an Kıssalarına Giriş
    Kur'an Okurken Zihne Takılan Ayetler
    Kur'an Öğretisi
    Kur'an Tefsirinde Yöntem
    Kur'an Tefsirlerinde Bid'at ve Hurafeler
    Kur'an Aydınlığında Hayatı Doğru Yaşamak
    Kur'an Bilimi
    Kur'an Coğrafyası
    Kur'an Dersleri
    Kur'an Işığında Evrensel Dengeler ve İnsan,
    Kur'an Işığında Hoşgörü ve Şiddet
    Kur'an Işığında Mucize ve Peygamber
    Kur'an Işığında Reenkarnasyon
    Kur'an Kıssaları
    Kur'an Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik
    Kur'an Niçin İndirildi
    Kur'an Okumaları
    Kur'an ve Ekoloji
    Kur'an ve Hadis Işğında Gaybtan Haberler
    Kur'an ve Hadislere Göre Cinler ve Büyü
    Kur'an ve Hadislere Göre Şeytan
    Kur'an ve Hayat
    Kur'an ve Sünnet'te Emr-i Ma'ruf Nehy-i Münker
    Kur'an ve Şefaat
    Kur'an Yorumlarında Kadın

Kur'an'da ile başlayan kitaplar
    Kur'an'da Adı Geçen Peygamberlerin Hayatı
    Kur'an'da Ahlak Psikolojisi
    Kur'an'da Allah-Kul İlişkisi
    Kur'an'da Bazı Kavramlara Bakış
    Kur'an'da Beden Dili
    Kur'an'da Cehalet-Cahil-Cahiliyye
    Kur'an'da Çocuk Eğitimi
    Kur'an'da Denge
    Kur'an'da Dostluk İlişkileri
    Kur'an'da Dua ve Rasullerin Dua Örnekleri
    Kur'an'da Ehl-i Kitap
    Kur'an'da Firavun
    Kur'an'da Fitne Kavramı
    Kur'an'da Fitne Olgusu ve Modern Fitne Odakları
    Kur'an'da Günah Kavramı
    Kur'an'da Hak-Batıl Mücadelesi
    Kur'an'da Hidayet
    Kur'an'da Hikmet Kavramı
    Kur'an'da Hz Peygambere Sorulan 13 soru
    Kur'an'da İbadet Kavramı
    Kur'an'da İhsan ve Muhsin Kavramı
    Kur'an'da İman Psikolojisi
    Kur'an'da İmtihan
    Kur'an'da İnfak
    Kur'an'da İnkar Psikolojisi
    Kur'an'da İnsan
    Kur'an'da İnsan Pisikolojisi-Abdurrahman
    Kur'an'da İnsan Psikolojisi-Hayati
    Kur'an'da İnsan ve Hz Muhammed
    Kur'an'da İnsan ve Toplum
    Kur'an'da İnsan-Gayb İlişkisi
    Kur'an'da Kalp Kavramının Semantik Analizi
    Kur'an'da Kalp ve Mühürlenmesi
    Kur'an'da Karakter Eğitimi
    Kur'an'da Keramet
    Kur'an'da Kişilik Psikolojisi
    Kur'an'da Kıyamet Sahneleri
    Kur'an'da Kulluk
    Kur'an'da Mü'minlerin Özellikleri
    Kur'an'da Nankörlük Kavramı
    Kur'an'da Nefs Kavramı
    Kur'an'da Nesh
    Kur'an'da Nasih ve Mensuh Ayetler
    Kur'an'da Ölçü ve Ahenk
    Kur'an'da Peygamber Duaları
    Kur'an'da Peygamberler ve Karşı Tavırlar
    Kur'an'da Peygamberlere Karşıt Güçler
    Kur'an'da Siyasi Kavramlar
    Kur'an'da Sünnetullah
    Kur'an'da Şer Problemi
    Kur'an'da Şirk Kavramı
    Kur'an'da Temel Kavramlar
    Kur'an'da Tevhid Eğitimi
    Kur'an'da Ümmet Kavramı
    Kur'an'da Veli ve Velayet
    Kur'an'da Yaratma Kavramı
    Kur'an'da Zaman Kavramı
    Kur'an'da Zihni Eğitim
    Kur'an'da Zulüm Kavramı

▬Mealler
        Meal Kitaplığı (A. Gölpınarlı meali, A. Metin meali, Adem Uğur meali, Ali Bulaç meali, Bekir Sadak meali, Diyanet Vakfı meali, Diyanet İşleri meali, E.Edip Yüksel meali, Elmalılı (Sade) meali, Elmalılı (Orjinal) meali, Gültekin Onan meali, H.Serhat Yeter meali, İbn Kesir meali, İ.H. Baltacıoğlu meali, Mevdudi meali, M.Esed meali, Ömer Sevinçgül meali, Ö.N. Bilmen meali, Seyyid Kutub meali, Suat Yıldırım meali, Suud Heyeti meali, Şaban Piriş meali, T.Koçyiğit meali, Y.N.Öztürk meali)

        Kelime Meali (maalesef indirilen pdf bozuk çıkıyor)
        Yabancı Dilde Mealler
        İngilizce Meal Kitaplığı

▬Tefsir
  ▬Tefsir İlimleri
        Tefsir Tarihi, Çeşitleri - Davut Aydüz
        Büyük Tefsir Tarihi - Ömer Nasuhi Bilmen
        Tefsir Tarihi - İsmail Cerrahoğlu
        Tarihte Tefsir Hareketi ve Tefsir Anlayışları - A Eroğlu
        Tefsir Usulü
        Tefsir Usulü ve Kaynakları - Ali Turgut
        Tefsir Usulü - Muhsin Demirci
        Tefsir Dersleri
        Tefsirde İsrailiyat
        Tarihsellik ve Esbab-ı Nüzul - Nedim Serinsu
        Tefsirde Dirayet Metodu - Mustafa Çetin
   
   ▬Tefsir Külliyatı
       Bakuvi Tefsiri
       Hak Dini Kur'an Dili - Elmalılı. H. Y.
       Fizilali'l-Kur-an - Seyyid Kutub
       İbn-i Kesir Tefsiri
       Tefhimu'l-Kur-an - Mevdudi
       Kavram Tefsiri - Ahmed Kalkan
       Fahrettin Yıldız Tefsiri
       İsaratul-Kur-an Tefsiri - A. Yılmaz
       Mufkıl Ayetler Tefari - İbni Teymiyye
       Uzay Ayetleri Tefsiri -C.Yeniçeri
       Tibyan Tefsiri - Ahmed Davudoğlu
       Meal-Tefsir
       Tefsirul Mesaj Muhammed Esed
       A.İbni Mesud ve Tefsirdeki Yeri
       Ahkam Ayetleri Tefari - I-Horan
       Tefsirül Münir - Vehbe Zuhayli
       Buyuk Kur'an Tefsiri - Konyalı M.Vehbi
       Molla Gürani ve Tefsiri
       Fatiha Suresi Tefsiri - Sadreddin Konevi
       Peygamberimizin Kur’an'ı Tefsiri - Suat Yıldırım

Kur'an Fihristi (Ayrıca burada android uygulaması var)
Belagat - Nusrettin Bolelli
Kur'an Ahkamı - Celal Yıldırım
Kur'an Terimleri Sözlüğü - M. B. Süleyman
Kur'an Mucizeleri 1-2
Kur'an ve Bilim
Kurandan Ayetler - M.Akif Ersoy
Kuran'ın Ana Konuları - M.Sait Şimşek
Kuranı Terimler ve Deyimler - M. V.Soyalan
Kıraat İlmi ve Tarihi - Abdülhamıt Binşak
Fatiha Suresi ve Türkçe Namaz - M-Sait Şimşek
Kuran'da İbadet Psikolojin - A. Kasapoğlu
Müfredat - Ragıp el-İsfehani
Kur'an Öyküleri - S.Abdulfettah Halidi
Kur'an Ahlakı - M. Abdullah Draz
Kuran’ın Temel Konuları - Muhsin Demirci
Temel Kaynağımız Kur’an - Fevzi Zülaloğlu


HADİS

▬Hadis İlimleri
    Hadis Tarihi
    Hadis Usulü
    Hadis Edebiyatı
    İlk Devir Hadis Edebiyatı
    Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü
    Hadis ve Psikoloji
    Hadislerin Kurana Arzı
    Hadiste Nasih-Mensuh
    Hadis Ricali
    Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları
    Hadisleri Tesbitte Yöntem Sorunu
    Hadiste Metin Tenkidi Metodları
    İbnu Hibban ve Cerh-Tadil Metodu
    Kavram ve Mahiyet Olarak Sünnet ve Bid'at
    Hadis Problemleri
    Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmaları
    Ahlak ve Tasavvuf Kitaplarındaki Hadislerin Sıhhati

▬Fihristler
    Hadis Fihristi
    Buhari
    Edebu'l-Mufred
    Muvatta
    İbni Mace

▬Hadis Kitapları
    7 İmamın İttifak Ettikleri Hadisler
    Ahkam Hadisleri - Celal Yıldırım
    Buluğul-Meram - İbn-i Hacer
    Cem'ul-Fevaid - Rudani
    Dualar ve Zikirler - imam Nevevi
    Edebu'Mufred - İmam Buhari
    Esbabu Vurudil-Hadis - Suyuti
    Fethu'l-Bari - İbn-i Hacer
    Kudsi Hadisler - 7 İmam
    Kudsi Hadisler - Buhari-Muslim
    Metal i bu Aliyye - İbn-i Hacer
    Mışkatul-Mesabıh - Ahmed b. Hanbel
    Mucemu's-Sağir - Taberani
    Müsned - Ahmed b. Hanbel
    Müsned - Ebu Hanife
    Mutevatir Hadisler - Kettani
    Müttefekun Aleyh Hadisler (Buhari-Müslim)
    Muvatta - İmam Malik
    Riyazü's-Salihin (Tek cilt, 6 ciltli, 8 ciltli)

▬Sahihler
    Sahih-i Buhari
    Sahih-ı Müslim
    Sahih-i Müslim Muhtasarı

▬Sünenler   
    Sünen-i Darimi
    Sünen-i Ebu Davud
    Sünen i İbni Mace
    Sünen-i Tirmizi
    Sünen-i Nesai

Uydurma Hadisler - Aliyyüll-Kari
Zübdetul-Buhari - Ömer Ziyaüddin ed Dağıstani

▬Muhtelif Kitaplar
    Camiu'l-Ulum
    Kırk Hadis Şerhi
    Kitabüz-Zühd - Ahmed bin Hanbel
    Hadis El Kitabı
    Hadis Risaleleri
    Ebu Hanife'nin Hadis Anlayışı
    Ebu Hanife'nin Hadis İlmindeki Yeri
    Hadislerle Hanefi Fıkhı
    el-İ'tisam - Şatıbi
    Mevzu Hadisler - Ebu Gudde
    Sünneti Anlamadaki Yöntem - Y.Kardavi
    Sünnetin Delil Oluşu
    Sünnet Müdafaası
    Hadis Müdafaası - İbni Kuteybe
    Akıl-Vahiy Dengesi Açısından Sünnet
    Bilgi ve Medeniyet Kaynağı Olarak Sünnet
    Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet
    Sahabenin Sünnet Anlayışı
    Sûfilerin Hadis Anlayışı
    Sünnet ve Bid'at


AKAİD

Fıkh-ı Ekber Şerhi - Aliyyül-Kari
Tahavi Şerhi - İbn Ebil-İzz
Kitabu'r-Ruh - İbn Kayyim
İmam Azam’ın 5 Eseri

▬Yusuf El Kardavi
    Tevhid Hakikati
    Allah'ın Varlığı ve Tevhid
    İman ve Hayat
    Tekfirde Aşırılık

Asrın Getirdiği Tereddütler - M.F.Gülen
Akaid - Ömer Nesefi
Tevhid - Hasan el-Benna
Tarihte Tevhid Mücadelesi - Mevdudi
Müslümanm Akaidi - Ahmet Kalkan
İslam Akaidi
İslam İnançları - A.Aydın
Ahiret Günü - A.Mutlakurrahbavi
Aracılık ve Şirk - A.Baymdır
Akidetu'-Tevhid - A.M.Davud
Yaşayan Hurafeler
Ateizm ve Eleştirisi - A.Topaloğlu
Kuran ve Reenkarnasyon
Kabir Alemi - İmam Suyuti
Esmau'l-Husna - Karınca Yayınları
Rabıta - Ferit Aydın
4 Terim - Mevdudi
Cebir ve Kader - Mevdudi
Din ve İdeoloji - Şerif Mardin
Tevhid - İmam Maturidi
Kabir Alemi - İbni Hacer
Ölüm Ötesi Tarihi - İbn Kesir
Şirk Psikolojisi - Hamdi Kalyoncu
Maturidiyye Akaidi - Nureddin es Sabuni
Kelam İlmi ve İslam Akaidi - Taftazani


FIKIH

Fıkıh Usulü   
İslam Fıkıh Ansiklopedisi   
Fıkıh Külliyatı
   
▬İlmihaller
    Diyanet Vakfı İlmihali
    İslam İlmihali - H.Döndüren   
    Büyük Şafii İlmihali - Ebu Şuca   
    Ticaret İlmihali - H.Döndüren
    Büyük İslam İlmihali - Ö.N. Bilmen
    Mukayeseli İbadetler İlmihali - Vecdi Akyüz
    Hanımlar İçin İslam İlmihali - Malik el-Mısri
    İslam İlmihali - İFAV
    Halebi Sağır - Halebi İbrahim Efendi

▬Fıkıh - Fetva

    Fetvayı Hindiyye
    Reddu'l-Muhtar - İbni Abidin
    el-İhtiyar - Mavsili
    el-Hidaye - Ebu Bekir Merginani
    Kuduri Metni - Kuduri el-Bağdadi
    Nuru'l-İzah - el-Şurunbulali
    Multeka el-Ebhur
    Gurer ve Dürer - Molla Hüsrev
    4 Mezhebe Göre İ.Fıkhı - A.Ceziri
    Çağdaş Meselelere Fetvalar - Yusuf Kardavi
    Hadislerle Hanefi Fıkhı
    Fikhu's-Sünne - Seyyid Sabık
    Bidayetu'l-Muctehid - İbni Rüşd
    Büyük Şafii Fıkhı
    İslam Fıkhı - Camisab Özbek
    Minhac - İmam Nevevi
    Çeşitli Fıkhi Kitaplar
    Kaynaklarıyla İslam Fıkhı - C.Yıldırım
    Diyanet Vakfı Fetvaları
    Hanımlar İçin 1000 Fetva - Halid el-Huseynan
    Üç bin Seçme Fetva - Mehmed Emre
    Fetvalar - Mevdudi
    Fetvalarla Çağdaş Hayat - Faruk Beşer
    Şeyhül-İslam Ebu's-Suud Efendi Fetvaları
    Hadislerle İbadet Ansiklopedisi - S.Havva
    İslam'da Teşrii ve Fıkıh Tarihi ve Metodu - el-Kattan
    Kitabü'l-Haraç - İmam Ebu Yusuf
    Sorulu-Cevaplı İslam Fıkhı - Ahmet Şerbasi

▬İslam Hukuku
    İslam Hukuku Tarihi - el-Hudari
    İslam Hukuk Tarihinde Selefi Söylem - Ferhat Koca
    İslam Hukuku - Gazali
    İslam Devletler Hukuku - Şerahsi
    İslam Hukukunda Ceza - A.Maliki
    el-Muvafakat - Şatibi
    İslam Ceza ve Beşeri Hukuku - A. Udeh
    Hayrettin Karaman Kitaplığı
    Hukuki İslamiyye ve Islahatı Fıkhiyye Kamusu - Ö.N.Bilmen
    Çağdaş İhtiyaçlar ve İslam Hukuku
    Faizsiz Bankacılık - Servet Bayındır
    İktisadi Fıkıh Terimleri - Nezih Hammad
    İslam Anayasa Hukukunun Esasları - En-Nebhan
    İslam Hukuk Biliminin Gelişimi - Ahmet Haşan
    İslam Hukuk Felsefesi ve Gaye Problemi - Tahir B. Aşur
    İslam Hukukunda Suç ve Ceza - M.Ebu Zehra
    İslam'da Devlet İdaresi - Muhammed Hamidullah
    İslam'da İşçi- İşveren Münasebetleri - Kollektif
    İslam'da Hükümet - Mevdudi
    İslam'da Kadın Hakları - Hasan Hüseyin Ceylan

Fezail-i Sadakat - Muhammed Zekeriyya Kandehlevi
Mezhebler Tarihi - Muhammed Ebu Zehra
Hadislerle Namaz - Nasruddin Albani
İslamda Evlilik ve Aile
Kandil Gecelerine Reddiye - Mehmet Dönmez
Güncel Meseleler - Mahmud Esad Coşan
Doğru Bildiğimiz Yanlışlar - Abdülaziz Bayındır
Tarikatta Rabıta - Ferit Aydın
Fıkhı Kaideler - Celal Yıldırım
Fark ve Sıratı Müstakim - İbni Teymiyye
Çeşitli Fıkhi Meseleler
Laik Düzende Dini Yaşamak 4 - Hayreddin Karaman
Hayatımızdaki İslam 2 * Hayreddin Karaman
F.Gülen'in Fıkhını Anlamak - Faruk Beşer
İslam'a Davet Fıkhı - Mustafa Meşhur
İslam'da Helaller ve Haramlar - el-Heytemi
Mezhepler Arasındaki Farklar - el-Bağdadi
Hüccetullahi'l-Baliğa - Şah Veliyyullah Dihlevi
Çağdaş Ekonomik Problemlere İslami Yaklaşımlar
Nassın Uygulanışı - Şenusi
el-Milel ve'n-Nihal - eş-Şehristani
Dört Mezhep İmamı - Vecdi Akyüz
Nafile Namazlar Rehberi - İsmail Hünerlice
Evlilik ve Aile Hayatı - Abdullah Aydın


TARİH

Peygamberler Tarihi

▬Dinler Tarihi
    A.Metin
    Ekrem Sarıkçıoğlu
    Ali Şeriati

▬Resulullah(sav.)


    Muhammed (a.s.) - Martin Lings
    Peygamberimizin Hayatı - Hamidullah
    Peygamberimizin Hayatı - Salih Suruç
    Peygamberimizin Şemaili - H.Algül
    Kuran ve Hadislerde Resulullah (sav.)
    Kur'an'da Resulullah'ın (sav.) Özellikleri - M.Akgül
    Son Peygamber - M.S.Numani
    Zadu'l-Mead - ibni Kayyim
    Fıkhu's-Sire - el-Buti
    Sonsuz Nur - M.F.Gülen
    Peygamberimizin Örnek Ahlakı
    Resulullah'ın (sav.) Yönetimi - Kettani
    Cevamiu's-Sire - ibni Hazm
    Konulu Siyer - A.Kalkan
    Ashabın Dilinden Resulullah'ın (sav.) Hayatı
    Resulullah'ın (sav.) Mucizeleri - Celaleddin Suyuti
    Son Peygamber - Muhammed Ebu Zehra
    Hz Peygamber'in Hayatı - Mevdudi
    Efendimize Şiirler
    Efendimize Mektuplar
    Efendimiz - Reşit Haylamaz
    Peygamberimizin Hayatı - İrfan Yücel
    Gönüllerin Gülü - Aynur Uraler
    Değişik Yönleriyle Resulullah (sav.)
    Hz.Muhammed ve Evrensel Mesajı - Prof. Dr. İbrahim Sarıç       
    Asr-ı Saadet'te İslam - Vecdi Akyüz       
    Peygamber Külliyatı - ed-Dimaşki       
    el-Esas Fi's-Sunne - Said Havva       
    Hz.Peygamberin Savaşları - Muhammad Hamidullah       
    Zadu'l-Mead Muhtasarı - İbn-i Kayyim
    Siret Ansiklonpdisi - Kollektif       

İslam Tarihi
Sahabelerin Hayatı
Mezhebler Tarihi Osmanlı Tarihi
İslam Önderleri
Pir'i İntifada
Dinler ve Mezhepler Tarihi - eş-Şehristani
Fıkhu's-Sahabe - Mustafa Çelik
Hicret Bir İnkılaptır - Ali Şeriati       
   
   
   
MUHTELİF

Derleme
İslamda Kadın (4 cilt)


▬Ansiklopediler
    Sosyal Bilimler
    Şamil İslam
    Kavramlar
    Rüya Tabirleri

Biyografiler (İbn Hazm, İmam İbn-i Teymiyye, İmam Şafii, İmam Ebu Hanife, İmam Malik, Ahmet B.Hanbel, İmam Vahidi, İslam Önderleri, İmam Zeydin Hayatı Fikirleri ve Çağı)

Evrensel Hutbeler
Cihad - İbni Nehhas
İslami Rüya Tabiri
Arapça Öğreniyorum

▬Yayın evleri
    Beka
    İnsan Dergisi
    Süleymaniye Vakfı
    Hilal
    Moralite
    Guraba
    Dua Yayıncılık
    Tevhid

▬Tasavvuf
    Abdulkadir Geylani
    Mehmed Zahid Kotku ve Tasavvuf
    Kalplerin Keşfi - İmam Gazali
    Tasavvuf ve Tarikatlar

    ▬Mevlana
        Mevlana
        Mesnevi
        Divan-i Kebir
        Fihi ma Fih - Mevlana
        Mesnevi'de Geçen Hikayeler - A.K.Fidan
   
    Futuhu'l-Gayb - Abdulkadir Geylani
    Miftahu'l-Kulub
    İhya,u Ulumid Din - İmam Gazali
    Tasavvuf ve İslam - İbrahim Sarmış
    Kutu'l-Kulub - Ebu Talib El-Mekki

Şifali Bitkiler

Sözlükler (Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Bitkiler Sözlüğü, İsim Sözlüğü, Risale-i Nur Sözlüğü, Dini Sözlük, Osmanlıca-Türkçe Sözlük)
Hutbe Arşivi (2000, 2001, 2002)
Görsel Arapça Öğretimi (Resimli 2 cilt)
Risaleler - Haşan el-Benna
Dine Karşı Din - Ali Şeriati

▬Esma-ul Hüsna Kitaplığı
    Esmaü’l-Hüsna Şerhi - Ali Osman Tatlısu
    Esmâ’ül Hüsna - Rauf Pehlivan
    Mahmut Toptaş, el- Esmaü’l-Husnâ Şerhi
    Kur’an ve Sünnette Esma-i Hüsna Şerhi - Said el-Kahtani,
    Esma-i Hüsna Şerhi - Mustafa Necati Bursalı
    Esma-i Hüsnâ'dan Esintiler - Sadettin Kaplan
    Ayet ve Hadislerde Esmâ-i Hüsnâ - Prof. Dr. Metin Yurdagür
    Esmâü'l-Hüsnâ - Afîfüddîn Süleyman et-Tilmsânî,
    Esmâ-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri - Prof. Dr. Alaaddin Başar
    İsm-i Azam (Esma-ül Hüsna) - Ali Büyükçapar
    O'nun Güzel İsimleri - M. Nusret Tura
    Esma-i Hüsna Şerhi - İmam-ı Gazali
    Beyaz Sır - Feridun Yılmaz Yüceler

Merak Ettiklerimiz - Mehmet Dikmen
Din Nasihattir - Salih Özbey
Hısnu'l-Müslim - Said el-Kahtani
Zülkarneyn Kimdir - Ebu'l-Kelam Azad
Tasavvuftan Deyimler ve Atasözleri - A.Gölpınarlı
Dost ve Düşman - Said el-Kahtani
Sosyal Bilimler Sözlüğü
Beyan - M.Fethullah Gülen
Hz.Ömer ve Modern Sistemler - et-Temmavi
İslam Müesseselerine Giriş - Muhammed HamidullahKÜLLİYATLAR ve İÇERİKLERİ

Risale-i Nur Külliyatı
    Sözler
    Mektubat
    Lem'alar
    Şualar
    İşârâtü'l-İ'câz
    Mesnevî-i Nuriye

Abdullah Parlıyan
    Özlü Tefsir
    Sünen-i Tirmizi
    Riyazü's Salihin
    Sünen-i Nesai

Ahmed Kalkan
    Kur'an Kavram Tefsiri
    Konulu Siyer
    Makaleler
    Müslümanın Akaidi
    Müslümanın Müslümanlaşması
    Müslümanın Güzeleşmesi
    Müslümanın Evlenmesi
    Sanat Bilinci


Ali Şeriati
    Aydın
    Dine Karşı Din
    Dinler Tarihi
    Hicret Bir İnkılaptır
    İslamı Anlamak
    Muhammed (sav) Kimdir

Ebubekir Sifil
     İslam ve Modern Çağ 1-2-3
    Modern Fetvalar Çağdaş Hurafeler
    Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi 1-2-3
    Çağdaş Dünyada İslamî Duruş
    Mezhep Meselesi ve Fıkhî İhtilaflar
    Ebubekir Sifil makaleleri, şiirleri, gazete yazıları,dergi yazıları

Fahrettin Yıldız
    Allah
    Rabb
    Hamd
    İstiaze
    Din Günü
    İbadet
    Şeytan (İblis-Tağut)
    Kuran Aydınlığında Hayatı Doğru Yaşamak

Ferit Aydın
    Al-Azminah Fil-Lugah Al-Arabiyya
    Al-Lugahwa Ahammİyyatuha
    Arapçanın Önemi
    Arapça Öğreniyorum
    İslam'da İnanç Sistemi
    Kendimi Oynadım (Anılar)
    Mawaqif İbn Abideen Min Al Sufiyya wa't,Tasavvuf
    Tarikatta Râbıta ve Nakşibendilik
    Tekfir Sorunu
    En-Naqshabandiyya
    Ferit Aydın Makaleleri

Feyzullah Birışık
    Allah (cc) ile Dostluk Nasıl Kurulur?
    Allah (cc) ile Dostluk
    Allah (cc) İnsana Ne Demişti?
    Cep Mesaj Kitabı
    Niçin Yaratıldın
    Esma'ul Hüsna
    Yüzde Kaç Müslümanım
    Ölüm
    Şeytan Bu Kitaba Çok Kızacak

Hayrettin Karaman
    Soru-Cevap  Makaleler
    2006-07 Makaleleri
    Dert Söyletir
    Dört Risale
    Helaller ve Haramlar
    Hayatımızdaki İslam
    İslam Düşüncesinde Ekonomi, Banka ve Sigorta
    İslam Hukuk Tarihi
    İslam Hukuku
    İslam Işığında Günün Meseleleri
    Laik Düzende Dini Yaşamak
    Türkiye ve İslamiyet
    Yolların Ayrılış Noktasında İslam

Halit Ertuğrul
    Kendini Arayan Adam
    Düzceli Mehmed
    Canan
    Ailede ve Okulda Çocuk Eğitimi
    Anne-Baba Eğitiminde Yeni Teknikler
    Öğretmenlikte Yeni Teknikler
    Öğretmenin Başarı Kılavuzu
    Aşk Böyle Yaşanır

Hekimoğlu İsmail
    Çığ
    Güneşi Arayan Adam
    Hayata Düşen Dipnotlar
    Maznun
    Menan Cinleri
    Mum
    Tanrıların Arabaları Ne Demek
    İyiliğin Kaynağı

İbni Kayyim
    el-Fevaid
    Kalbin İlacı
    Medaricus-Salikin
    Tariku'l-Hicreteyn
    Sabredenler ve Şükredenler
    Taklit Risalesi

İbni Teymiyye
    Ashab-ı Kiram
    Dua ve Tevhid
    Dualar ve Zikirler
    el-Munteka
    Fark
    Hapishane Mektupları
    Hisbe
    İçtihad Risalesi
    İhlas ve Tevhid
    İman
    Kalb Amelleri
    Kıyas
    Kulluk Risalesi
    Kulun Allah'a Yaklaşması
    Müslümanların Kafirlerle İlişkileri
    Müşkil Ayetlerin Tefsiri
    Raful Melam
    Sarih Akılla Sahih Naklin Uyusması
    Sıratı Mustekim
    Takva Risalesi
    Tefsir Usulü
    Tevhid Risalesi
    Vasitiyye Akidesi

İbrahim Tekneci (makaleleri)

İmam Gazali
    İhya-ı Ulumid-din
    Kalplerin Keşfi
    Kimya-yı Saadet
    İslam Hukuku
    Hak Yolun Esasları
    Ölüm-Kabir-Kıyamet
    Gençliğe Öğütler
    Aldananlar Abidlerin Yolu
    Yöneticilere Altın Öğütler
    Esma-i Hüsna Şerhi
    Hakikate Giden Yol
    Kudsi Hadisler
    Ledün Risalesi
    Tevhid Risalesi
    Mürşidü'l-Emîn
    İlcamlul-Avam an İlm'il-Kelâm
    El-munkizu Min-ad-dalâl

Kul Sadi Yüksel
    Kurtuluş Adımları
    Çağ ve Ulema
    İnsanı İhya
    İslam Milleti Olmak
    Onlar Gibi
    Mü’minlerin Yolu
    Cennet Yolcusunun El-kitabı
    Tevhidi Bakış Açısı
    Muvahhid Şahsiyet
    Yeryüzünün Varisleri
    Şehadet ve Metin Yüksel
    Kelime-i Tevhid Davası
    Kırk Emir
    Muvahhid Aileyi Kurmak
    Muvahhidlerin Akidesi
    Selefin İzinde
    Tevhid Rasullerin Ortak Çağrısı
    Yitirilmiş Emniyet


Mahmut Toptaş
    Ahmed Yesevi
    El Esma ül Hüsna
    Fatiha Suresi
    Fatih'in Fetihnamesi
    Kanunnamesi
    Hz Havva'nın Kızları
    İbn-i Haldun
    İnsan Enerjisi
    İstiklal Marşı
    Köleliğin Alfabesi
    Küfür Cephesinde Yeni Bir Şey Yok
    Makaleleri

Mahmud Esad Coşan
    Allah'ın Gazabı ve Rızası
    Başarının Prensipleri
    Çocuklarla Başbaşa
    Doğru İnanç ve Güzel Kulluk
    Gayemiz
    Güncel Meseleler 1-2
    Haccın Faziletleri İncelikleri
    Hacı Bektaşı Veli
    Haydi Hizmete
    Hz Ali (ra.) Efendimizden Vecizeler
    İslam'da Eğitimin İncelikleri
    İman'ın ve İslam'ın Korunması
    İslam Çağrısı
    İslam Tasavvuf ve Hayat
    Mi'rac
    Ramazan ve Takva Eğitimi
    Ramazane ve Güzel Ameller
    Sosyal Çalışmalarda Organizasyon ve Başarı
    Yunus Emre ve Tasavvuf
    Zaferin Yolu ve Şartları

Mehmed Alagaş
    Rabbani Yol ve Sünnetullah
    Dünden Bugüne Şeytan ve Dostları
    Şafak Mektupları
    Mezar Notları
    Şeytanizme Rağmen İslami Uyanış
    Aynalar ve İnsanlar
    İşaret Yazıları
    Din Gerçeği ve İslam
    Tevhid ve Şirk
    Kişiye Özel
    Kur'an'a Yönelirken
    Kadının Onuru
    Cumaya 5 Kala
    İki Fecr Arasında
    Tartışılan Sorular
    Kimlik Tercihi
    Yoldaki Musibetler
    Taş
    Alnımdakı Işık
    Vahdete Yedi Adım
    Rahmete Yolculuk
    Cumali
    Yaşama Fırsatı
    Tapusuz Süleyman
    Tutsak
    Divane
    Beklenen Müslümanlar
    Yaratılış ve İnsanlık Tarihi 1-2-3

Mevdudi
    Tevhid Mücadelesi
    Tefhimu'l-Kuran
    4 Terim
    İşte Davetimiz
    Doğum Kontrolü Hareketi ve İslam
    Faiz
    Günümüzde İslam
    Hicap
    İslam Davetçilerine
    İslami Hareketin ahlaki Esasları
    İslami Kavramlar
    İslam'ın Anlaşılmasına Doğru
    İslam'ın İstikbalinde Talebeler
    İslam'ın Temelleri
    Kadıyanilik
    Modern Çağda İslam'i Meseleler
    Cebir ve Kader
    Meseleler ve Çözümleri
    İslam'da Hükümet

Muhammed Esed
    Kur-an  Mesajı (Meal)
    Tefsiru'l-Mesaj
    Yolların Ayrılış Noktasında İslam

Muhammed Hamidullah
    İslam Tarihine Giriş
    Kur’an-ı Kerim Tarihi
    Hz Peygamberin (sav.) Savaşları
    Hz Peygamber (sav.) Döneminin Siyasî-İdarî Belgeleri
    İslam Hukuku Etütleri
    İslam Peygamberi Hayati ve Eseri (3 Bölüm)
    İslam’da Devlet İdâresi (3 Bölüm)
    İslama Giriş  (3 Bölüm)
    Kur’an-ı Kerim ile Diğer Semavi Kitapların Karşılaştırmalı Kısa Tarihi

Necip Fazıl Kısakürek
    Aynadaki Yalan
    Babıali
    Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu
    Bir Adam Yaratmak
    Çile
    Çöle İnen Nur
    Doğru Yolun Sapık Kolları
    Dünya Bir İnkılap Bekliyor
    Esselam
    İbrahim Ethem
    İdeolocya Örgüsü
    İhtilal
    Moskof
    O ve Ben
    Peygamber Halkası
    Rapor Cilt 1-2
    Reis Bey ve Parmaksız Salih
    Reşahat Şeyh Safi
    Son Devrin Din Mazlumları
    Tanrı Kulundan Dinlediklerim
    Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar
    Tasavvuf Bahçeleri
    Vatan Haini Değil, Büyük Vatan Dostu Vahiduddin
    Vecdimin Penceresinden
    Yeniçeri

Salih Özbey
    40 Ayet 40 Hadis (Kırk Ayet Kırk Hadis)
    Acıların Hikmeti
    Ahlak
    Akaid
    Alemin ve Ademin Sırları
    Çocuk Eğitimi
    Din Nasihattır
    Esmaü'l-Hüsna
    Fıkıh
    Her Adem Bir Alemdir
    Kelime Meali
    Namazın Dili
    Peygamberimizin Hayatı
    Peygamberler Tarihi
    Tefsir 1-2

Seyyid Kutub
    Fi Zilali'l-Kur'an
    Cihad
    İşte İslam
    Yahudi ile Savaşımız
    Yegane Dünya Düzeni İslam

Takiyyuddin en-Nebhani
    İslam Devleti
    İslam Şahsiyeti  1-2
    İslam'da İktisat Nizamı
    İslam'da Yönetim Nizamı
    İslami İçtihatler
    Tefekkür
    İslamda İçtimai Nizam (Bu kitap maalesef açılmıyor)

Ahmet TOMOR Hoca
    Kur'andan Bir Nur Fatiha Suresi
    Şiirlerle Ölüm ve Ötesi
    Melek ve İnsan
    Yedi Açıdan Namaz
    Angel and Man (İngilizce)

Zeki Soyak
    İslam Akaidi
    Kırk Hadis
    Kuran ve Hadiste Kıssalar Hisseler
    Mefkure
    Ölçüler ve Dengeler

Yusuf el-Kardavi
    Çağdaş Meselelere Fetvalar
    Sünneti Anlamada Yöntem
    Tevhid Hakikati
    Allah'ın Varlığı ve Tevhid
    İman ve Hayat
    Tekfirde Aşırılık

Darulkitap v2 tek link

NOT: Darulkitap İslam Ansiklopedisi  FETÖ elebaşı vatan haini Fetullah Gülen'in kitaplarını da içerdiğinden yayından kaldırılmıştır

 ! Dosyayı tek parça zip olarak indirebilmek için hotmail oturumunu açmanız gerekmektedir. Bu yüzden üç partı teker teker indirmenizi tavsiye ediyoruz.
   Boyut: 891 MB (300+300+291)
   Tür: chm (Derlenmiş HTML)

NOT: Partlar rar şeklinde arşivlendiği için, tüm partları  indirdikten sonra Winrar (32bit indir / 64bit indir) ile çıkartmanız gerekmektedir. İndirme yöneticisi kullanıyorsanız indirmelerinizi duraklatabilir ve kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Üç farklı alternatif link eklenmiştir. (skydrive, copy.com, yandex disk) Tümü de ücretsiz ve reklamsız sitelerdir.

HELAL Mİ: Hanefi mezhebine göre bu eserleri ticaret kasdı olmaksızın yaymak haram değildir.
Kaynak: sorularlaislamiyet.com (Zaten bu yüzden para kazandırmayan bulut depolama servislerine yükledim). Günaha girerim diye bir kaygınız olmasın İnşaAllah. Yalnız eser sahiplerinin eserlerini satın alarak onlar da destek olun ki İslam'a hizmet etmeye çalışan insanların hizmetleri akim kalmasın.

Android için ücretsiz mesajlaşma programlarına buradan göz atabilirsiniz

Arama Anahtar Kelimeleri  (Bu siteyi bulmanızı sağlayan etiketler): 
darül kitap v2 indir, darül kitap indir, darül kitap v2, darül kitap v2 full, darül kitap v2 islami kaynak, darül kitap, darül kitap forum, darulkitap İslam fıkhı ansiklopedisi, darulkitap İslam ansiklopedisi, darulkitap ansiklopedisi, darülkitap indir, darülkitap islam ansiklopedisi indir

138 yorum:

 1. Allah razı olsun belki 20 site dolaştım bulamadım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yorumunuz için teşekkürler Atasoy. Ecmain inşaAllah...

   Sil
 2. cezakallahu hayr.

  YanıtlaSil
 3. "in ecri illa alAllah"

  YanıtlaSil
 4. ALLAH razi olsun.

  YanıtlaSil
 5. Allah işinizi rast getirsin.
  Açıklama da çok yardımcı oldu.

  YanıtlaSil
 6. ALLAH RAZI OLSUN.RABBİM YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN İNŞALLAH.İNŞALLAH TÜM İNSANLAR FAYDALANIR.

  YanıtlaSil
 7. çook teşekkürler

  YanıtlaSil
 8. Bu kitapları yazanların hakları ne olacak müslüman kardeşlerim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. HELAL Mİ: Hanefi mezhebine göre bu eserleri ticaret kasdı olmaksızın yaymak haram değildir.
   Kaynak: sorularlaislamiyet.com.
   Ayrıca bu eserlerin hemen hepsinin islami eser olması hasebiyle bu eserlerdeki ilimleri öğrenip ona göre yaşamak -şu anda hayatta olan veya ahirete intikal eden- müelliflerin sevap hanesine yazılacaktır. Hangi müellif sevabının artmasını istemez ki...
   Ben ticaret kasdı olmaksızın sadece Allah rızası için yazılan eserlerden daha fazla istifade ettiğimi düşünüyorum. Çünkü böyle eserler bana daha samimi geliyor. Eskiden müelliflerin amacı kitaplarını daha geniş kitlelerin okuyup istifade etmesiydi. Ama şimdi biliyoruz ki geniş hacme sahip kitaplar satın alınmıyor hatta evdekiler bile fazlalık olarak görülüyor. Ayrıca ansiklopedilerin e kitap sürümünde bir konuyu araştırmak daha kısa zaman alıyor ve daha kolay oluyor.
   Bu dini arşivdeki bazı kitapların müelliflerin Üstad Bediüzzaman Said Nursi ve M. Fethullah Gülen gibi zatların haklarını helal ettiklerini biliyorum. Eğer sizin de helal ettiğini bildiğiniz müellifler varsa bize yardımcı olursanız seviniriz.

   Sil
 9. güzel bi çalışma hasseten

  YanıtlaSil
 10. Bu eserleri derleyip müslümanların hizmetine sunanlardan Allah razı olsun.

  YanıtlaSil
 11. ALLAH razı olsun eserler güzelde anacak indirilmiyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hotmail (Messenger) oturumunuzu açın. Konunun sonunda verdiğim linke tıklayın. Üç dosyaya teker teker tıklayarak aynı yere (örn: Masaüstü) indirin. Daha sonra arşivlerin herhangi birine sağ tıklayarak buraya çıkart deyin.

   Sil
 12. Allah razı olsun çok güzel bir paylaşım..

  YanıtlaSil
 13. Eserlerin müellifleri ve bunları derleyip bizlerin hizmetine sunan herkesten Allah razı olsun.... maksat Allah rızası olsun kardeşlerim

  YanıtlaSil
 14. Allah razı olsun paylaşım için. Programın içinden silmek istediğimiz kitapları nasıl sileriz?

  YanıtlaSil
 15. Allah razı olsun, tam bir saat google da aradım, çok şükür Bulduran'a. Benim bu külliyatı okuyanlara tavsiyem ehli sünnet e uygun olmayan ya da sınırlarda dolaşan yazarları okumamaları yönünde. mesela ibni Teymiyye, ali şeriati gibi. çünkü insan bir kitap okurken bildiklerini geçiyor, bilmediği şeyleri kendisine katmaya çalışıyor. Mesela sadece %1'i zararlı olan bir kitabı okuduğumuzda o zararlı kısmın çoğunu kendimize katabiliriz (Allah korusun). Bu yüzden ehli sünnete ters görüşleri olan kitapları okumayalım, alimler veya reddiye yazacaklar müstesna.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Size kesinlikle katılıyorum. Sadece bu eserde değil her türlü eseri okurken seçici olmamız gerektiği kanaatindeyim.

   Sil
 16. Çok özür diliyorum ama hayal kırıklığına uğradım. Dosya bozuk çıktı galiba. CHM Reader bile indirip denedim adobe la denedim tarayıcılarla wordpadle vs ne varsa denedim hepsinde boş gözüküyor açılamıyor.
  Bir tanesi mail yoluyla gönderildiyse yükleme aşamasında kodlama bozukluğuna uğramış olabilir gibi bişeyler söyledi.
  Bir delil arıyordum Sahih-i Buhari veya Müslim'den yine olmadı.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İlk defa böyle bir sorunla karşılaşıldığına şahit oluyorum. Eğer tablette veya cep telefonunda açmaya çalışıyorsanız; Darul Kitap çok büyük boyutta olduğundan açılmayabilir. Bilgisayarda açamadıysanız : Chm reader indirmenize gerek yoktu. Varsayılan tarayıcınız İnternet Explorer olsun. Bir html dosyasına tıkladığınızda veya Windows gezgininde bir adres yazdığınızda açılan tarayıcı sizin varsayılan tarayıcınızdır. İnternet Explorer da ayarlar seçeneklerden varsayılan tarayıcı ayarını yapabilirsiniz. Olmazsa internet Explorer ı güncelleyerek tekrar deneyin. Vista, Win7 veya Win8 kullanıyorsanız dosyayı uyumluluk modunda açmayı deneyin. Dosyaya sağ tıklayıp özelliklere tıklayın ve uyumluluk sekmesine Win XP vb sırayla işaretleyip dosya açılana kadar her sistem için bu işlemi deneyin. Yukarıdaki tavsiyelerimi uygulamanıza rağmen açılmıyorsa ya dosyayı tam indirmediniz (indirme yaparken bağlantı kesildiyse dosya bozulabiliyor), ya da partları arşivden çıkarmadınız. Dosyanın uzantısının chm olduğunu kontrol edin.

   Sil
  2. Allah Razı Olsun senden üstadım hallettim sorunu. Çok uykusuzdum galiba o yüzden saçmalamışım. Kusura bakmayın hem rahatsızlık verdiğim hem de cevabı çok geciktirdiğim için yeni aklıma geldi malum gündemi takip etmekten başka pek birşey yaptığım yok şu aralar.
   Sorun; özelliklere tıklayıp en alttaki blokeyi kaldırarak "Unblock" yazan yeri tıklayarak giderildi.Önlem amaçlı tanınmayan bir dosya olduğu için block işlemi uygulanmış.
   İlgilendiğiniz için çok sağolun =) Normalde teknoloji özürlü olmayan bir insanım lakin dediğim gibi uykusuzdum herhalde kafam durmuş olsa gerek. İçerik çok geniş inşaAllah bunu yayalım hep beraber.

   Sil
 17. RABBİN hayır olarak ne istediğinizden 1000 kat versin inşALLAH emeği geçen herkesten ALLAH kat kat razı olsun.burda benim aradığım kitapların çoğu var

  YanıtlaSil
 18. kitabın kaynak html ini yükleyebilirmisiniz. tablet 800 mb açamıyor... en azından

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu chm yi parçalayıp upload etmem çok zor. Yüzbinlerce html dosyası oluşuyor. Paket açıldığında 5 GB a kadar boyutu artıyor. chm decompiler gibi programlar ile kendiniz parçalayabilirsiniz.

   Sil
  2. Eğer bilgisayarınızda 7-zip sıkıştırma programı kuruluysa CHM dosyasına sağ tıklayıp 7-Zip menüsünden "... klasörüne çıkar" diyerek HTML dosyalarını elde edebilirsiniz.

   Sil
 19. Hocam Allah razı olsun paylaşım için, yalnız programda sorun var galiba. Açtığımda sayfa görüntülenemiyor yazıyor ve herhangi bir esere ulaşamıyorum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yukarıda sıraladığım yöntemleri uyguladıktan sonra tekrar açmayı deneyin. Genelde int explorer güncellendiğinde sorun çözülüyor.

   Sil
  2. CHM dosyasına sağ tıklayıp özellikler penceresini açıp oradan engellemeyi kaldır düğmesini tıklayın.

   Sil
 20. Çok sağolun hemen yukarıdaki arkadaşın yazdığını denedim düzeldi.Özelliklerden engeli kaldır deyince düzgün şekilde açıldı. Çok kapsamlı bir kaynak olmuş, her aradığımı anında bulabiliyorum. Ragıb ın Müfredat ı da var ama maalesef yine eksik sürümü. Allah razı olsun, bu tür kaynakları gönül isterdi ki islama hizmet eden herkes ücretsiz insanlara dağıtsa ya da bu şekilde insanlara ulaştırsa

  YanıtlaSil
 21. Ben bu dosyayı indirdim gerekli işlemi de yaptım ama kullanamıyorum. aynı şeyi baskasından alıp bilgisayara attım yine kullanamadım o kullanamadığım dosyayı 2 kişinin bilgisayarına kopyaladım sorunsuz çalıştı bana yardımcı olabilecek var mı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Taner bey sorun bilgisayarınızdan kaynaklanıyor. Varsayılan tarayıcı internet explorer olsun. İE i güncellemeyi deneyin. chm uzantılı dosyayı win7/8 veya vista kullanıyorsanız uyumluluk modunda açmayı deneyin.

   Sil
 22. Allah razı olsun. Emeğinize sağlık.

  YanıtlaSil
 23. Allah razı olsun win 7 de sorunsuz açtı.telif hakkı için şöyle bir düşüncem var.dini kitaplarda kuran hadis siyer fıkıh gibi telif hakkı olmaz.olur derseniz.acaba bu kitapları yazanlar kitapların sahiblerine telif hakkı ödemişlermi.kuran Allahın kitabı-hadisler resulullaha ait .parayla satılamaz.sadece Allah rızası için insanlara ulaştırılabilir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu konuda sizinle hemfikirim. Dini eser sahiplerinin Diyanet vb kurumlarca desteklenmesinden ve bu eserlerin daha ulaşılabilir hale getirilmesinden yanayım.

   Sil
 24. sa. Skydrive linkinden indirmeye çalıştığımda "Bu dosya indirilemiyor. Hatalı http sunucusu" demekte. diğer linklerde çalışmıyor. yardımcı olursanız sevinirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Linkte sorun yok. Dosyayı denedim ve şu anda indirilebiliyor. (Sistem. Windows7, Tarayıcı: Chrome)
   Partları tek tek indirin.
   Başka bir zamanda indirmeyi deneyin. Sunucudaki yoğunluktan kaynaklanabilir. Sabah ve gece indirmeler için daha uygundur.
   DNS nizi değiştirdiyseniz, varsayılan hale getirin.
   Chrome başta olmak üzere farklı tarayıcılarla indirmeyi deneyin.
   Güvenlik Duvarınızın güvenlik seviyesini düşürün. Olmazsa bir süreliğine devre dışı bırakıp tekrar indirmeyi deneyin.

   Sil
 25. İbni Teymiyye'nin bu kadar toplu eseri bir yerde ilk kez görüyorum. Diğer aradığım bazı eserlerde var... Çok faydalı olacak. Allah razı olsun..

  YanıtlaSil
 26. linkleri açar mısın hiçbir yerde yok bu program arıyorum günlerdir daha önce buradan almıştım. pc bozuldu tekrar almak istiyorum. lütfen açın ...

  YanıtlaSil
 27. Tesekkurler. Allah razı olsun. Emeğinize sağlık.

  YanıtlaSil
 28. Allah ilminizi daim etsin

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Estağfurullah hüsnüzan ediyorsunuz.

   Sil
 29. Allah(cc) sevabını size ve sevdiklerinize iki cihanda da çoğaltarak versin inşaALLAH....

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Amin ecmain. bilmukabele inşAllah

   Sil
 30. bu hizmet için ALLAH razı olsun

  YanıtlaSil
 31. Allah razı olsun, çok güzel bir eser. Ben bu eseri nasıl indirebilirim, yardımcı olur musunuz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İletişim kısmından bize ulaşırsanız yardımcı olabilirim.

   Sil
 32. ALLAH razı olsun ALLAH hayrınızı kabul etsin

  YanıtlaSil
 33. Allah razı olsun yalnız sayfada linki bulamadım ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Gökhan bey iletişim formundan bize ulaşırsanız yardımcı olabiliriz.

   Sil
 34. teşekkürler çok makbule geçecek inşallah.

  YanıtlaSil
 35. Yanıtlar
  1. Teşekkürler. Posta kutunuzu kontrol eder misiniz?

   Sil
 36. Emeğiniz için Allah razı olsun...

  YanıtlaSil
 37. Allah razı olsun kardeşler harika bir çalışma bu... Çook teşekkürler...

  YanıtlaSil
 38. Selamün Aleyküm
  İndirme işlemini yaptım, ancak programı açıp "Kuran Öğreniyorum" sekmesini tıkladığımda kuranöğreniyorum.exe çalıştır diyorum ama "File corrupted! Try download again! hatasını veriyor. işletim sistemim win7.
  Çalışmalarınız için Allah razı olsun

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tüm dosyaları arşivden çıkarıp tekrar deneyin. Rar içinde diğer dosyaları göremeyeceği için böyle bir hata vermiş olabilir. Eğer olmazsa dosyayı uyumluluk modunda çalıştırın.

   Sil
 39. Programı aldıktan sonra teşekkür edeceğim.

  YanıtlaSil
 40. aradigim hepsi var. Avrupalilar için büyük avantaj

  YanıtlaSil
 41. Selamun Aleyküm

  Elinize sağlık, içerik olarak fevkalade bir eser. Mobil platformlarda ve online olarak daha rahat okunabilecek bir arayüz hazırlamak istiyorum. Taş üstüne taş koyabilmem için kitapların derlenmemiş ham hallerine (SQL, HTML vb.) ulaşabileceğim bir bağlantı paylaşabilir misiniz?

  Teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Chm decompiler gibi programlar ile programı parçalayabilirsiniz. Sıkıştırılmış olduğu için boyut 4GB üstüne çıkıyor. HTML dosyalarını bu şekilde elde edebilirsiniz. Allah yardımcınız olsun. Programı tamamlayınca bize haber verirseniz seviniriz, zira mobil Darulkitap için talep çok oluyor.

   Sil
 42. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 43. mükemmel bir arşiv teşekkürler

  YanıtlaSil
 44. Allah (c.c) yar ve yardımcınız olsun inşaallah. emeğinizI ulu katında mukafatlandirsin

  YanıtlaSil
 45. hizmetlerinizden dolayı çok teşekkür ederiz, devamını bekleriz. selamlar

  YanıtlaSil
 46. Böyle Değerli Ve Güzel Eserleri Bir Araya Topladığınız İçin Emeği Geçen Tüm Arkadaşlara Teşekkür Ederim

  YanıtlaSil
 47. alişen sukün12 Şubat 2015 13:58

  bu eserleri derleyerek istifademize sunduğunuz için allah sizlerden razı olsun.

  YanıtlaSil
 48. güzel bir çalışma olmuş

  YanıtlaSil
 49. selamun aleykum dün iletişim formundan e-mail adresimi vererek indirebilmek için yardım talep ettim ama bir sonuç alamadım lütfen yardımcı olur musunuz

  YanıtlaSil
 50. Allah razı olsun. Dünyalık menfaat beklemeden bu hizmeti yapmanız takdire sayandır.

  YanıtlaSil
 51. inşallah indirebilirsek, hayırlı bir şekilde kullanabiliriz

  YanıtlaSil
 52. teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 53. insallah sorunsuz indiririz

  YanıtlaSil
 54. Link alabilir miyim.Şimdiden Allah razı olsun

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Rica ederim. Ecmain olsun.
   İletişim kısmından bize ulaşın lütfen.

   Sil
  2. Teşekkürler lik için

   Sil
 55. selamun aleykum kardeşim bende isterim. Ne yapmamız lazımdır?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aleyküm selam. Lütfen iletişim kısmından mail adresiniz ile bize ulaşın.

   Sil
 56. Yanıtlar
  1. Lütfen iletişim kısmından mail adresiniz ile bize ulaşın.

   Sil
 57. selamun aleykum, böyle bir paylaşımda bulunduğunuz için teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 58. Güzel bir derleme olmuş.. İndirme linkini rica ediyorum..
  Abdulkadir Ayhan

  YanıtlaSil
 59. emeginize saglık allah razı olsun

  YanıtlaSil
 60. selamun aleykü inşallah faydalanırız

  YanıtlaSil
 61. Harika ve eşsiz bir kaynak gibi görünüyor.

  YanıtlaSil

Lütfen yalnızca konu ile ilgili yorumlar yazınız. Yazının konusu dışında iletmek veya sormak istedikleriniz varsa iletişim formunu kullanın.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır. İsimsiz yorumlar artık yayınlanmayacaktır.