Dualarda buluşmak dileğiyle...

Her Güne Bir Dua - Kırk Gün Kırk Dua 2
21. GÜN

Allah'ım! Bizleri, verdiğin nimetlerin bereketinden mahrum etme, vermediğin şeylerle de imtihan etme. Ya Rabbi! Lehimize olan işlerde bize inayet eyle. Aleyhimizeolacak şeylerde değil. Düşmanlarımızın bize kurdukları tuzakları boz ve onların aleyhimize komplo kurmalarına imkan verme. Bize hidayet eyle; Hidayeti bize asan eyle; Allah'ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı,  günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet eyle ya Rabbi.

22. GÜN
ALLAH'ım! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doyumsuz benlikten; yaşarmayan gözden ve kabul görmeyen duadan Sana sığınırız. Bizlere yol göster ve istikamet ver. Ya Rabbi! ALLAH'ım Bela ve musibetlerle daima yüz yüze olan ve çoğu zaman çaresiz kalan biz kullarının yegane çaresi Sensin deyip Sana yalvarıyor ve halimizi Sana arz ediyoruz. Celalinden, Cemaline; Kahrında Lütfuna sığınıyoruz. Bizlere rahmet eyle Ya Rabbi!

23. GÜN
ALLAH'ım! Senden dünya ve ahirettte af ve aifyet diler ve bizden şerri uzaklaştırmanı isteriz. ALLAH'ım! Hatalarımızı kar ve ırmak suyu ile yıkanmış gibi tertemiz eyle ve kalbimizi günahlardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Bizimle günahlarımızın arasını doğu ile batını arasını ayırdığın gibi ayır. ALLAH'ım Her türlü ciddi, şaka, farkında olmadan, ya da bilerek yaptıklarımızı mağfiret buyur. İtiraf ederiz ki bu kusurların hepsi bizde vardır. İhsan etttiğin şeylerin bereketinden bizi mahrum etme. Mahrum ettiklerin ile de imtihan etme.

24. GÜN
ALLAH'ım! Günah, zulüm ve hakszlıklarımızı; bilerek veya bilmeyerek yaptığımız hataları mağfiret eyle.

25. GÜN
Kovulmuş şeytanın şerrinden şanı yüce Allah'a sığınırım.
O'nun yüce Cemaline ve öncesiz olan saltanatına sığınırım.
Nefsin desiselerinde Allah'a sığınırım.
Göklerin ve yerin Rabbine sığınırım. Âlemlerin Rabbine sığınırım.
Senin fazlından isterim Kereminden dilerim, günahlarımızı bağışla ve Kerem kapılarını aç.
Üzerimize hayır yağdır, güzellik indir esenlik ver.
Bize verdiğin iyilik ve güzellikleri geri alma.
Geçimimi daraltma ve yeryüzünde bana geniş imkan ver.
Bizi, bütün inananları ve kitap ehlini koru.

26. GÜN
ALLAH'ım! Kabir azabından şeytanın şerrinden, nefsin eziyetinden Sana sığınırım.
Ateşten Sana sığınırım. Zalim olmaktan Seninle kaçarım. Adaletsizlikten Sana sığınırım. Allah'ım Rızık endişesinden Sana sığınırım. Sabırsızlık ve şükürsüzlükten Sana sığınırım. İşlerimi sana havale eder, Seni vekil tutarım. Allah'ım sen ne güzel bir vekilsin. Yaptığım, yapacağım, gizlediğim, açıkladığım, aşırı gittiğim, Senin benden daha iyi bildiğin günahlarımın utancından Sana sığınırım. Pişmanım Ya Rabbi! Bağışla beni, bağışla günahlarımı.

27. GÜN
Ey Âlemlerin Rabbi,
Ey rızık verenlerin en güzeli
Ey merhametlilerin merhametlisi
Ey şanı yüce Allah'ım
Dilediğini ileri geçiren, dilediğini geri bırakan Sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni her türlü noksan, eş ve ortaktantenzih ederim.
Allah'ım ben çok günah işledim, çok hatam oldu, çok gaflette kaldım. Şeytana çok aldandım. Affer beni Allah'ım. Günahları ancak sen affeder, ancak Sen bağışlarsın. Kuşkusuz ancak Sensin bağışlayan, esirgeyen. Allah'ım beni annemi, babamı, eşimi, kardeşlerimi, çocuklarımı ve akrabalarımı ateşten koru.

28. GÜN
Ey rahmeti bol Rabbim!
Günahların karanlığını gider üzerimden, bana esenlik ve iman ver.
Bana hidayet nurları ver. Beni nefsimin ve şeytanın şerrinden emin kıl.
Beni emanetinde emin kıl ya Rabbi!
Bana adalet duygusu ver, beni adil kıl, beni adaletin gölgesinde barındır.
İnsanlara zulmetmekten Sana sığınırım.
Hayvanalara eziyet etmekten sana sığınırım.
Beni rahim kıl Rabbim rahim kıl.
Sen ne güzel bir vekilsin Rabbim.
Sen ne güzel bir vekilsin!

29. GÜN
Ey ALLAH'ım! Ulaşmak istediğim şeye ancak Sen ulaştırırsın, yenmek istediğimi ancak seninle yenebilirim. Çünkü Senin gücün herşeye ve herkese yeter. Allah'ım katındaki dercelerden isterim, Kereminden ırmaklar akıt bize. Allah'ım, nefsim Senin elindedir, Senin kudretindedir. Rızanın kapılarını bize aç. Allah'ım hoşnutluğunu kazanmanın yollarını bize öğret. Allah'ım seninle yaşar, seninle ölürüz. Dönüş ancak Sanadır. Hamd yalnız Sana mahsustur.

30. GÜN
Rabbim! Sen her şeyi hakkıyla bilen ve işitensin. Bizi ateşten koru.
Allah'ım Senden bizi ateşten koruyacak tahkiki şman ve faydalı ilim istiyorum.
Allah'ım, ilminden bir damlanın kainatın bilgisini aştığını biliyorum.
Allah'ım, Sen her şeyi kuşatan ilmin sahibisin.
Allah'ım, bize ateşten koruyacak taat ver, b,ze rızana eriştirecek salih amel ver, b,ze hikmet ver, bize sarsılmaz iman ver, bize ihlas ver.
Amin, amin, amin.

31. GÜN
Rabbim,
Bize bereketli ve sıhhatli hayat, imanlı ve ihlaslı çocuklar ver.
Rabbim, bize gönül selameti, güzel aifyet ve bol rızık bağışla.
Allah'ım, zalimlerin şerrinden bizi koru. İnsanlara Kuran'a ilişkin kavrayış ve anlayış ver.
Kitabını sürekli okuyan ve anlayanlardan eyle.
Kitabında bildridiğin hikmeti kavrayanlardan eyle.
Kitabının derinliğini ihsan et bize.
Kitabınla şereflendirdin, kitabınla yaşat.
Kitabınla oldur bizi.
Kitabınla imanın lezzetini tattır.
Şükür Sana, hamd Sanadır Ya Rab!

32. GÜN
Ey Merhametlilerin merhametlisi Allah'ım!
Yakarışımızı indinde kabul eyle, yakarışlarımıza cevap ver ey Adl-i İlahi.
Hakkımda hayırlısını ver bana, hakkımda en güzelini ver.
Allah'ım bize istemediğimiz şeylerden uzaklaşacak güç ver.
Allah'ım kullakta gevşekliğe düşürerek dinimizi eksilttirme.
Dünyayı en büyüğk dileğim yapma. Dünyayı bize çirkin göster, dünyanın iç yüzünü göster bize Ya Rab.
Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım.
Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım, ey Evvel ve Ahir olan Allah'ım.
Ey Hakim ve Kerim olan Rabbim, Ey Fettah ve Settar olan Rabbim!
Bizlere merhamet et, neslimizi esirge, biz kullkta yarıştır, hepimizi rızan yolunda yürüt ya Rabbi!

33. GÜN
Rahman ve Rahim olan Allah'ın yüce adıyla,
Rabbim ancak Sen'in dileğin olur, hayrı Senden başka kimse yönlendiremez, kötülüğün düğümünü Sen'den başkası açamaz.
Rabbimiz bizde ne nimet varsa sendendir.
Rabbimiz, günahtan dönüş ve kulluğüa güç ancak Sendendir.
Rabbimiz, Senin rahmet etttiğine bizim de duamız olsun. Bizi affet, Allah'ım, tövbemizi kabul et. Kuşkusuz sen tövbeleri kabul eden, acıyan ve esirgeyensin.
Bağışla bizi Rabbim kurtuluş sendedir. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Seni zikretmek, Sana şükretmek ve gğzel bir ibadet etmek için bize yardım et.

34. GÜN
Allah'ım Küfürden, yoksulluktan ve kabir azabından Sana sığınırım. Günahlarımın ve hatalarımın tümünü bağışla. Allah'ım beni yücelt ve işlerimi düzelt, ihtiyacımı gider. Beni amellerin en güzeline kavuştur. Allah'ım Allah'ım Ömrümün en hayırlı kısmını sonu, amellerin en hayırlısını sonları, günlerimin en hayırlısnı da sana kavuşacağım gün yap.
Allah'ım Günahlarım denizlerin köpükleri kadar çok da olsa bağışla. Allah'ım Hz Muhammed(sav) ümmetine merhamet, mağfiret ve hidayet ver.

35. GÜN
Allah'ım, göz açıp kapayıncaya dek beni nefsimle başbaşa bırakma. Allah'ım nefsimi buyruğumun altına al. Nefsimi ıslah et Rabbim!Şeytanı benden uzaklaştır. Şeytana karşı hikmet zırhını giydir bana. Nefsime karşı takva elbisesini giydir bana Allah'ım, nefsimi arıt, temizle, mutmain kıl.
Allah'ım, dünya sınavından insanlık onuruyla geçir beni.

36. GÜN
Rabbim, nefsimin şerrinden, şeytanın igvasından Sana sığınırım. Allah'ım, unutknalıktan, bilgisizlikten, adaletsizlikten ve zulümden, beni yoldan çıkaracak, zenginlikten yoksulluktan Sana sığınırım. Küfürden şirkten, tabudan, gösterişten, riyadan nifaktan, sana sığınırım. Dünyanın geçici heveslerinden ve baştan çıkarıcı çekiciliklerinden Sana sığınırım. Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, gökleri, yeri ve arasındakileri eşsiz biçimde yaratan, Kendisinden başka ilah olmayan, kusurdan ve noksandan münezzeh Allah'ım. Bütün suçlarımdan ve taşkınlıklarımdan ötürü bağışlanmamı dilerim.

37. GÜN
Allah'ım, Senin kendi hakkında ettiğin tanıklığa Meleklerinin, elçilerinin, ilim sahiplerinin, Hikmet ehlinin, Marifet bağlılarınınn yaptığı şahitliğe şahitlik ederim. Benim şahitliğimi yaz Rabbim. Selam Sensin, Selam Sendendir. Ey Celal ve ikram sahibi Rabbimiz. Sen çok yücesin. Ey Allah'ım, senden bedenimi cehennemden azad etmeni isterim. Senin kutlu ve sonsuz kelimelerinin sayısınca tüm yarattıkların adedince Seni tekbir ve tevhid ederim.

38. GÜN
Allah'ım, Sana rüku ettim, huzurunda eğildim. Sana iman ettim ve teslim oldum. Kudret, egemenlik, büyüklük ve ululuk sahibisin. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Rabbim hamd sanadır. Çok temiz ve kutlu bir hamd. Sen Sana hamd edeni işitirsin, görürsün. Gökler dolusu, yerle gök arasındaki uzaklık dolusu, dilediğin şeyler dolusuhamd Sana Allah'ım. Ey övgü ve şeref sahibi! Kulun söylediği en doğru söz şudur; Allah'ım senin verdiğini kimse engelleyemez, Senin bağışlamadığını kimse bağışlayamaz. Yüce Allah'ım, Sen,i noksanlıklardan tenzih ederim.

39. GÜN
Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi dinin üzerine sabit kıl. Ey Allah'ım, gazabından rızana, azabında affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana övgüyü sayıp bitiremem, Seni hakkıyla övemem. Sen kendini övdüğün gibisin. Allah'ım kovulmuş şeytanın hakkıya işiten ve herşeyi bilen Sana sığınırım. Sana çokça hamd ederim, gece gündüz seni tesbih ederim, simlerini zikrederim, kulluğu sadece sana tahsis ederim. Ey gökleri ve yerleri yokten var eden gizli ve açık olanı bilen, herşeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım. Senden başka ilah olmadığına tanıklık ederim. Senin ortağın yoktur, hamd sana mahsustur, şükür Sana aittir.

40. GÜN
Allah'ım, benim Rabbim Sensin. Senden başka ilah yoktur. Benim sahibim Sensin, Senden başka kimim var? Eşiğine göz diktim, gözlerim sadece senden gelecek işareti bekliyor. Allah'ım gücümün yetmediğinden beni koru. Sana verdiğim söze ve yaptığım yemine bağlı kalmama yardım et. İhsan ettiğin herşeye karşı sonsuz şükrederim; benden nimetini esirgeme. Günahlarımı kabul ediyorum, günahlarımı bağışla. Günahlarımın kirlerinden bizleri arındır Allah'ım. Sadece Seni zikrediyorum Allah'ım, beni yolunda mecnun kul. Allah'ım gözlerime başka hayalin girmesine izin verme. Sadece seni göreyim, Allah'ım Sensin Ezeli ve Ebedi olan. Sensin öncesiz ve sonrasız olan. Sensin rahmetinle koruyan. Sensin esirgeyen ve merhamet eden. Bizlere merhamet et.
AMİN bi hurmeti Seyyid-il mürselin ve bi-hurmeti Ta-Ha ve Yasin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihil ecmain. Velhamdülillahi Rabbil alemin.


Dualarınızı bekliyorum. Dua etmek gibi bir nimetten mahrum olmamak temennisiyle...

0 yorum:

Yorum Gönder

Lütfen yalnızca konu ile ilgili yorumlar yazınız. Yazının konusu dışında iletmek veya sormak istedikleriniz varsa iletişim formunu kullanın.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır. İsimsiz yorumlar artık yayınlanmayacaktır.