Dualarda buluşmak dileğiyle...

Hz Yusuf Dizisi Bölüm Özetleri 10-18


10. Bölüm
 Kervanın sahibi Malik Yusuf'u(as) Mısır'da köle pazarında 3000 deben karşılığında Mısır orduları komutanı Potifar'a satar. Potifar onu eşi Züleyhaya hediye eder. Yusuf(as) ismi bir ibrani ismi olduğu için ona Yuzarsif adı verilir. Züleyha ona köle gibi davranmaz. Onun odası, giysileri, yedikleri diğer kölelerden çok iyidir. Küçük yaşta olmasına rağmen sarayda (hırsızlık olayının failini bulması vb.) aklıyla ve güzelliğiyle herkesin ilgi odağı olur. Malik'in yanındaki ona sen bu ticareti yapmakla kaybettiğini söyler. kervandaki herkes Yusuf'la karşılaş(-tırıl-)maları ve onunla yolculuk esnasında karşılaştıkları durmları anlatarak Malik'in zarar ettiği fikrine katılırlar. Malik yalnızca peygamberlere bu işaretler verilir der. Sabah Malik ve arkadaşı sarayın yolunu tutarak Yusufu(as) geri almak isterler. Malik burada Yusuf'un(as) akrabası (birbirlerinin büyük amcalarını oğulları) olduğunu öğrenir.(Yusuf(as) İshak'ın(as) torunu Malik te Hz İsmail'in(as) torunu) Potifar onu geri vermez ve onların bu ısrarları üzerine zindana attırmak ister. Yusuf'un(as) ricası üzerine Potifar onları serbest bırakır.

11. Bölüm
Malik'in Yusuf'a(as) verdiği kölelik akdini Züleyha'ya teslim ederler.  Züleyha, Yusuf’a Mısır gelenek ve göreneklerini öğreterek saray adabına uygun yetişmesini istemektedir. Bunun için saray vekilharcı (saraydaki işlerden sorumlu kişi) Hunifer görevlendirilir. Hunifer ona sarayı gezdirir. Yusuf(as) okuma yazma bildiği için yemeklerin taksimi işi ona verilir. Yusuf tapınak kahinlerine fazla yemek verilmesine karşı çıkınca kahinleri karşısına alır. Baş kahin Yusuf’u bizim tanrılarımıza tapmıyor diye Potifar’a şikayet eder fakat karşılık bulamaz. Sonunda O’nu sağ bırakmayacağını söyler. Hırsızlık olayında faili bulmasıyla herkesin ilgisini çeker. Sarayda herkes onun akıllı bir çocuk olduğunda n bahsetmektedir.Yusuf’un okuma yazma bilmesi Potifar’ın en yakınında olmasını sağlar.
 Yakup, Yusuf’un hasretiyle yanarken Rabbinden Yusuf’un yaşadığı müjdesini alır. Oğlu bünyamin ile birlikteyken kurt mucizevi şekilde konuşarak Yusuf'u(as) parçalamadığını söyler. Bu durumda, kardeşler babalarının kendilerine beddua etmesinden ve lanetlenmekten korkarlar.
Züleyha onu evlatlık almayı düşünmektedir. Hizmetçisi Karimama onun sahip olduğu inançlar ve aşağı bir ırktan olasmı sebebiyle efendisi Züleyha'yı bundan vazgeçirmeye çalışır ancak başarılı olamaz. Karimama büyücüye gider ve Yusuf'un(as) özelliklerini anlatır. Büyücü Yusuf'un(as) Züleyha'nın düşmanı olduğunu, ona hayatı zindan edeceğini, onu tanrılardan soğutacağını ve onun gelecekte başka bir tanrıya inanacağını söyler. Karimama bunları Züleyhaya anlatmasına rağmen Züleyha buna kulak asmaz.  Özellikle tapınakçılar inancında dolayı onu sevmemektedirler.

12. Bölüm

Yusuf(as) sofrayı güzel bir şekilde hazırladığı için artık Potifar ve eşi ile aynı masada yemek yemeye başlar. Potifar Yusuf'u kütüphanecisi yapar, aynı zamanda sofranın hazırlanmasından sorumludur. Yusuf(as) işlerinden ettiği iki kişinin de iyi işlere yerleştirilmesi için ricada bulunur ve bu ricası kabul görür. Karimama geceleri Yusuf'u(as) gizlice takip eder ve onun başka bir tanrıya taptığını Züleyha'ya söyler. Yusuf'un arkadaşı Mimisabu onu gelecek tehlikelere karşı haberdar etmektedir. Züleyha Hz Yusuf ile birlikte şehirde geziye çıkar, ona ölülerini mumyalayarak, eşyalarıyla birlikte Nil nehrinin batısına (ölüler dünyası) gömdüklerinden bahseder.
Hz Yakub(as) inzivaya çekilmek için kendisine bir kulube inşa eder, oğullarının inşaata yardım etmesine dahi izin vermez.

13. Bölüm
Züleyha Yusuf'u(as) tapınağa ayine götürür. Sorduğu sorular ile Züleyha'nın kendi tanrılarından şüphe duymasına neden olur. Züleyha bu olanları Potifara anlatır. Ptifar ona Mısır dinin yüceliklerini anlatacağını, onun yaş bir ağaç olduğunu, eğilip bükülebileceğini söyler. Halbuki kendisi bu dinin içinin boş olduğunu bilmektedir. Ve Yusuf'u(as) Mısır'da gezdirerek bu dinin içinin boş olduğunu anlatır.
Hz Yakub(as) halen Yusuf'u(as) unutamamaktadır. Eşinin sorusu üzerine "Eğer ölmüş olsaydı onun için birkaç gün yas tutardım ama şu anda onun nasıl bir halde olduğunu bilmiyorum" der.
Şehirde Amon tapınağı askerlerinin karışıklık çıkarması üzerine Potifar onları uyarır. Padiyomon şehirde Potifar tarafından küçük düşürülmesini  Ank Mahu'ya şikayet eder. Potifar'ın tapınak askerleri ile mücadelesinden etkilenen Yusuf(as) ona ben de sizin gibi güçlü ve cesur olabilir miyim? der. Bunun üzerine Potifar "Neden olmasın? İstersen Radomon seninle ilgilensin" der. Yusuf(as) kabul eder. Artık Yusuf(as) ok atma, kılıç kullanma, mızrak atma vb askeri eğitim alacaktır.
Potifar onu Amonhutep ile tanıştırır. Amonhutep'in yanındaki yardımcısı: "Yusuf İbranice bir isim ekselansları, hüzünlü demek, teessüf kelimesi ile aynı kökten geliyor" der. Amonhutepin sorularına verdiği cevaplar ile onun beğenisini kazanır. Amonhutep ona inci kolye hediye eder. Amonhutep in oğlu yanlışlıkla Yusuf'a(as) tazimde bulunur. Bu durum herkesin dikkatini çeker. Potifar şehirde tapınak askerlerinin yaptıklarını Amonhutep'e şikayet eder. Amonhutep uygun bir zamana kadar tapınakçılar ile iyi geçinmelerini, onlarla ilgili bir planı olduğunu söyler. Amonhutepin eşi Tiye bundan memnun olmaz.
Yusuf(as) ok atma, kılıç kullanma, mızrak atma eğitimine başlar.

14. Bölüm
Yusuf(as) günden güne güçlenir. Karimama Yusuf'un(as) gelecekteki konumu ve büyücülerden duydukları sebebiyle Züleyha'nın aklını çelmeye çalışmaktadır. Yusuf(as) hazırlattığı yemekleri kölelere dağıtarak onların gönlünü alır. Yusuf(as) mızrak atma eğitimi almaya başlar. Artık tahta kılıç yerine demir kılıçla  eğitimine devam etmektedir.
Yusuf(as) artık genç bir adam olmuş ve artık kılıçla Radomon'u yenebilecek seviyeye gelmiştir.
Saray vekilharcı Hunifer artık hastalanmış ve yatağa düşmüştür. Potifar Huniferden boşalan makama Yusuf'u(as) uygun görür. Mimisabu bu haberi tüm saraya yayar. Artık saray işlerinden Hz Yusuf(as) sorumlu olacaktır. Hunifer Yusuf'a(as) 11 yldır senin tanrınnı düşünüyorum der. Hunifer ölmeden birkaç  gün önce Allah'a iman eder. Hunifer Yusuf'un(as) peygamber olduğunu anlar, ona eğer bunu bilseydim yıllar önce sana iman ederdim der. Züleyha Yusuf'u(as) gizli gizli izlemektedir. Bu saray halkının da dikkatini çeker. Züleyha Yusuf'a(as) aşıktır. Züleyha Yusuf'un(as) halkın içine çıkmamasını istemektedir. Onun Mısırın kadınlarının onun aklını çeleceğinden korkmaktadır.
Tapınakçılar Mısır topraklarının bir kısmına el koyarlar, yoksul semtlerdeki kızları  Amonun kahinlerine hizmet etmesi için zorla tapınağa getirirler. Bu olanları Potifar Amonhutep'e bildirir. Amonhutep tapınaklara saldırmak için emir verir. Kraliçe Tiye tapınakçılara bir mektup yazarak onların Amonhutep'ten özür dilemelerini böylece fitneye engel olunacağını söyler. Potifar Yusuf(as) ile kılıç düellosu yapar. Artık Yusuf(as) kılıç kullanmada Potifar ile rekabet edecek seviyededir. Hz Yusuf(as) sarayda tebliğe devam eder.
Hunifer artık ölmüştür. Ölmeden önce Potifar ve hizmetçilerin yanında Yusuf'un(as) Rabbine iman ettiğini itiraf eder.

15. Bölüm
Züleyha Yusuf'un(as) danışman olmasından istifade ederek ona yakınlaşmaya çalışır. Yusuf (as) ağlayan çocuğun başını okşayarak onu sakinleştirir. Züleyha Yusuf(as) ile görüşememekten şikayet eder. Züleyha Yusuf'a bir konu hakkında fikrini sorar. Tebs soylularından birinin eşi kocasına ihanet etmiştir. Bu kadın ahkkındaki hükmünü sorar. Yusuf(as) hüküm vermek için daha çok bilgiye ihtiyaç olduğunu söyler. Züleyha Yusuf'un(as) keskin zekasına hayran kalır. Aslında konuda anlattığı kadın kendisidir. Züleyha Yusuf'a(as) hiç aşık olup olmadığını sorar. Yusuf(as) ise babasına aşık olduğunu söyler. Züleyha Yusuf'a(as) hiç sevgi besleyen oldu mu diye sorar. Yusuf(as) kadınların ona bakışlarının ağırlığını hissettiğini fakat kadınlar ilgi duymadığını söyler. Züleyha şölen hazırlanmasını ister. Artık kendini içki ve eğlenceye vererek Yusuf'u(as) aklından silmeye çalışacaktır. Mısırın kadınları Züleyha ile Yusuf'un(as) dedikodusunu yapmaktadır. Şölende kadınlar onu görmek isterler. Züleyha'nın onu göstermek istememesi üzerine dedikodularında haklı oldukları kanaatine varırlar. Züleyha şöleni terk eder. Züleyha Yusuf'u(as) unutmak için seyahate çıkma kararı alır. Ancak Yusuf'u(as) yine de unutamaz. Artık eskiden olduğu gibi hayatından zevk alamamaktadır. Seyahatten erken dönme kararı alırlar.
Züleyha Yusuf'u(as) odasına çağırır. Ona seyahat esnasında Nil'den çıkarılan inciyi ona hediye eder. Yusuf'un(as) ona bakmaması Züleyha'yı rahatsız eder. Yusuf'un(as) Mimisabu'ya Radomon ile birlikte çarşıya gidip inciyi satmasını ister. Parası ile kölelere çarşaf ve örtüler alın der. Yusuf(as) Mimisabu'dan tehlikenin etrafında olduğunu söyler. Mimisabu kadınların ona aşık olmaya hakkı olduğunu, onun yakışıklı biri olduğunu söyler. Yusuf(as) "Benim güzelliğim güzel öten süslü bir  kuşa benzer, güzelliği başına bela oluyor ve ona esaret getiriyor. Ama serçe sıradan bir sesi olduğu için özgürce her yerde uçabiliyor ve kafese konulma endişesi de taşımıyor." der.
Yusuf (as) Allah'tan(cc) haber gelmemesi üzerine kendisini yalnız ve terkedilmiş hissetmektedir. Karimama Yusuf'un(as) Potifar'ın yanına gittiğini söyler. Züleyha'da bu durumdan istifade ederek onu görmeye gider.

16. Bölüm
Yusuf'un(as) işlerini elinden aldığı Huya ve Sufer (artık o vekilharç olduğu için) eski işlerinde geri dönerler. Yusuf(as) saray işleri hakkında Potifar'a rapor sunar, o ise buna gerek olmadığını ona güvendiğini söyler. Züleyha Yusuf'un(as) bakışlarını kaçırmasını Potifar'a şikayet eder. O ise bunu onun utangaç kişilğiinden ve edebinden kaynaklandığını söyler. Potifar eşinin ve Yusuf'un(as) davranışlarından şüphelenmektedir. Züleyha geceleyin gizlice Yusuf'un(as) hücresini gözetler. Onun Rabbine yalvardığına şahit olur. Karimama Züleyha'yı onu gözetlerken yakalar. Ank Mahu ve Potifar'a Yusuf'un(as) başka bir tanrıya inandığını söylemeleri gerektiğini belirtir. Züleyha Karimama'yı tehdit ederek buna engel olur. Züleyha Karimama'nın önerisi üzerine amon tapınağına sevgisinin karşılığını bulmak için yalvarmaya gider. Amon heykelciğini emanet olark alır ve onu saraya götürür. Züleyha Karimama'dan sarayda en değerli misafirlerin ve yakınların ağırlandığı yedi kapılı odanın en güzel şekilde süslenip kendine haber vermesini ister. Züleyha nedimesi Karimama'dan Yusuf'un(as) odaya çağrılmasını içeri girerken yedi kapının da kilitlenmesini hizmetileri de oradan uzaklaştırmasını ister. Yusuf (as) bu davet üzerine oraya giderken Kissinin ağlamasına şahit olur. Züleyha süslü bir şekilde Yusuf'u(as) beklemektedir. Yusuf odaya gider. Züleyha Sen kölemiz olduğunu ve bize itaat etmen gerektiğini biliyorsun der. Züleyha ben kendimi sana sunmaya hazırım der. Hz Yusuf(as) bunun itaat değil ihanet olacağını söyler. Züleyha bu sırrın ikisi arasında kalacağını söyler. Yusuf(as) Allah'tan hiçbir şeyin gizlenemeyeceğini ifade eder. Bunu üzerine Züleyha amon heykelciğinin üzerini örter. Yusuf(as) ona inanmadığını ifade eder. Züleyha ona tokat atar. Allah'tan vahiy gelir. Allah Yusuf'a(as) kapıya doğru kaçmasını söyler. Kilitli kapılar mucizevi bir şekilde açılmaktadır. Yusuf(as) kaçarken Züleyha onun gömleğini yırtar. Yusuf şahidinin Züleyha'nın akrabalarından(Halasının kızı Sitani'nin oğlu) olan bir bebektir(Kisin).  Bu bebek mucizevi bir şekilde konuşarak Yusuf'un(as) masum olduğunu ispat etmiş olur. Bu mucizevi şekilde konuşan bebek "Yüce ve tek Yaratıcının izniyle konuşuyorum. Eğer gömlek önden yırtılmışsa Züleyha suçsuz ve Yusuf(as) suçludur, eğer gömlek arkadan yırtılmışsa Züleyha suçlu ve Yusuf(as) suçsuzdur"der. Potifar "Döktüğün sahte gözyaşları ile neredeyse sana kanacaktım. Gerçekten de siz kadınların hilesi pek çok olur" der ve Züleyha'yı azarlar. Potifar Yusuf'tan(as) özür diler. Burada yaşananların kimseye anlatılmamasını aksi takdirde cezalandırılacağını söyler. Hizmetçiler bu olayı saraydaki herkese yayar. Çok geçmeden bu olay şehirde de duyulur. Züleyha''nın bunları Karimama'ya anlatması üzerine o onun bir büyücü olduğunu söyler. Züleyha ise onun bu fikrine "O hiç büyücüye gitmedi" diyerek karşı çıkar.

17. Bölüm
Kahinler bu olayı Potifar'a karşı kullanmak isterler. Kahinlerden Kimuni sarayın vekilharcı Apophis'in aklını çelerek Amonhutep'in yemeğine zehir katmasını söyler. Ona zenginlik vadeder.
Züleyha şehirde herkesin kendisinin Yusuf(as) ile arasında geçenlerden haberdar olduğunu öğrenir. Potifar Züleyha'yı cellada teslim etmek istediğini fakat amon tanrısının eşi sayıldığı için bunu yapamayacağını söyleyerek onu azarlar. Ank Mahu saraya Züleyha'yı kınamaya gelir. Yusuf(as) onun önünde eğilmez. Züleyha Ank Mahu'dan bir fırsat ister. Amacı şehirdekilerin ağzını kapatmaktır.
Züleyha şehrin ileri gelenlerinin eşlerini davet edeceği. Bir ziyafet tertip eder. Keskin bıçaklar ve meyveler(turunçlar) hazırlanmasını ister. Yusuf'u(as) yanına çağırarak en güzel elbiseleri giymesini ve ziyafet esnasında kendisine meyve tabağı getirmesini ister. Potifar'dan da bu ziyafet esnasında yaşanacakları perde arkasından izlemesini ister. Ziyafette sıra meyvlere gelmiştir. Züleyha işaret ederek Yusuf'un(as) içeri girmesini ister. Yusuf salona girdiğinde kadınlar onun güzelliğine hayran kalırlar ve hepsi de ellerini keserler. Kadınlar o insan değil ancak insan suretine girmiş bir melek olabilir dediler. Züleyha siz onu bir kere gördüğünüz halde kontrolünüzü kaybettiniz, ben ise onu her gün görüyorum diyerek kendini mazur göstermeye çalışır. Potifar Züleyha'ya "Bu kadınların ellerini kesmeleri sana da kendini Yusuf'a(as) takdim etme hakkını mı veriyor. Sen kendini bu ayyaş, gününü gün eden kadınları ile mi karşılaştırıyorsun. Neden kendini iffetli kadınlar ile mukayese etmiyorsun" diyerek ona tokat atar.
 Züleyha Yusuf'a(as) iki kadın göndererek ona "Ya kendisine itaat edeceğini aksi takdirde zindana gönderileceğini" söyler. Yusuf(as) zindanı tercih eder. Bu kadınlar Yusuf'a(as) kendilerinden birini seçmesini ister. Yusuf(as) bunu da kabul etmez. Aşkın sembolü olan kırmızı mendilleri Yusuf'un(as) odasına bırakırlar. Züleyha Yusuf'un(as) geçici olarak zindana atılmasını ister.

18. Bölüm
Züleyha Yusuf'u(as) yedi kapılı odaya çağırır. Ona ben seni seviyorum der. Yusuf(as) "Beni cehennem ateşine atacak kadar mı seviyorsunuz" der. "Cehennem ateşine hayır ama zindana evet" der. Radomon ona saraydan kaçmasını ona yardım edeceğini söyler. Fakat Yusuf(as) kaçarsam bütün bu iftiraları kabul etmiş olurum diyerek buna yanaşmaz. "Ben zindanı bu kadınların beni davet ettikleri günahtan daha çok seviyorum" der.

Kahinlerden Kimuni Apophisi Ank Mahu ile görüştürür. Ank Mahu Amon Hutep'in tapınakçıları öldüreceğini, kan dökülmesini istemediği için onu öldürmesini ister.  Onun makam ile aklını çelerler. Yakalanması durumunda bu durumu kimseye söylemezse ailesine bakacaklarını söylerler. Apophis 2000 altın karşılığında bunu kabul eder. Züleyha Yusuf(as) ile arasında geçenlerin Yusuf(as) tarafından etrafa yayıldığı iftirasını atar. Kısa bir süre için onun zindan atılmasını ister. Potifar Yusuf'a zindana atılma hakkında ne düşündüğünü sorar.  O "Zindana atılmam hem kötülük isteyenlerin acı sözlerine son verecek, hem de Züleyha hanımefendinin unutmasına zemin hazırlayacak, yanı sıra kahinler sizi bir yabancı ile aynı düşünceleri paylaşmakla suçlamayacaklar. Ben de Mısırlı kadınların tuzağından kurtulmuş olacağım" der. Potifar Yusuf'un suçsuz olduğunu bile bile onu zindana attırır.
Apophis sarayın şarapçısının da aklını çelerek onun da Amonhutep'in şarabına zehir katmasını ister. Fakat İnarus şaraba zehir katmaktan son anda vazgeçer ve yemek esnasındaki tedirginliği ile aşçının oyununu bozar. Çünkü İnarus tanrıların öldürülemeyeceğine inanmaktadır. İkisi de suçu birbirine atar. Amonhutep kendi hazırladıklarını içmelerini/yemelerini söyler. İnarus ikram ettiği şarabı içerken Apophis hazırladığı yemeği yemez. Azmettiricilerini söylemezler. İkisi de Zavira zindanına gönderilir. Potifar onları sorgulayacağını onların kimliklerini gizlemelerini ve onlarla görüşmek isteyenlerin kendisine haber verilmesini ister.
Yusuf(as) ta zindana gönderilecektir. Eşyalarını hazırlar.Saraydakilerle vedalaştıktan sonra yola çıkar. Potifar ona zincir takılmamasını işaret eder. Sarayda herkes bu duruma çok üzülmektedir. Hz Yusuf'a(as) eşlik edenler, Zavira zindanının baş gardiyanına Radomon'un  "Size gönderdiğimiz bu insan çok kutlu bir insandır." dediğini iletirler. Gardiyan Yusuf'un(as) suçunun efendilerinde itaat etmemek olduğunu öğrenir. Onun değerli mücevherlerini alırlar ve ayaklarına pranga vururlar.


Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi gözler sizin üzerinizde...

1 yorum:

  1. teşekkürler böyle hayırlı bilgileri insanlara sunduğunuz için ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN <3

    YanıtlaSil

Lütfen yalnızca konu ile ilgili yorumlar yazınız. Yazının konusu dışında iletmek veya sormak istedikleriniz varsa iletişim formunu kullanın.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır. İsimsiz yorumlar artık yayınlanmayacaktır.